Een biezunder nei album is körtleden oetbracht. Op dit album stiet een verzameling van Nederlaandse New Wave-meziek oet de eerste helft van de jaoren 80. Het album het “De toekomst laat me koud – De nieuwe Nederlandse golf 1980-1985” en hef een selectie van dwarse en duustere bandties die in die tied zunder commercieel doel heur pessimistische kiek op de toekomst heuren leuten. De nummers komt van bands die boeten de gangbare meziek warkten en heur eigen drèei gaven an het genre. De meziek valt under de categorie New Wave, maor het is een variant waorin hoekige ritmes, vaak zang die wat bezeten klinkt en vernemstige inzet van synthesizers de toon zet.

Drentse band Turf, Jenever en Achterdocht valt met zien bijdrage an het album goed op. Dizze band, ooit begund op een jeugdsoos op Schonbek, stiet met het nummer ‘Ik wor nie goed’ op het album. Dit nummer lat de bedoelde sfeer goed heuren, met zien maatschappijkritische tekst en biezundere stijl.

Meer info
Turf, Jenever en Achterdocht

Turf, Jenever en Achterdocht