Het Huus van de Taol hef in samenwarking met RTV Drenthe een darde seizoen maakt van de Drentstaolige podcast Praot Drents Met Mij. In dizze podcast prat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende en minder bekende Drenten over de rol die de Drentse taol in heur leven speult. In dizze oflevering is bankdirecteur Martin Eising te gast. Eising is een echte zaanddrent: ‘Ik bin liever met mekaar trots dan allent’.

Erm
Eising is as middelste van drie breurs opgruid in Erm en daor hef e nou nog altied zien kameraoden. Vrogger was e altied boeten te vinden en gung e met de jongens het bos in um hutten te bouwen.

Ambitie
Ik bin altied wel iemand west die veuruut wil.’ Eising hef zölfs nog een opleiding an Nijenrode volgd, naost zien wark. Daor is e wal trots op, net  as op  zien vrouw die hum daor de ruumte veur geven hef.
Hie hef niet de ambitie um nog in het westen  te gaon warken. Hie vuult hum in Drenthe as een vis in het water: ‘Aj naost de schoenen lopen gaot of je begeeft je wat op glad ies, dan moej gruwelijk oppassen.’

Tiedverdrief
‘Ik bin sinds een jaor of drie, vier echt an het wielrennen. Mooi deur Drenthe!’ En sinds corona hef e het drummen weer oppakt. Daor kan e hum goed in oetleven, maor een neie carrière huuf we niet van hum te verwachten.

Harde meziek
Eising mag dan een net pak an hebben, maor der zit nog echt wal een kwaojong in hum. En waj misschien niet geliek van hum verwacht: hie lustert het liefst naor hiele harde meziek zoas Slayer en Metallica.

Dizze oflevering is nou te belustern via Spotify, iTunes of aandere streamingdiensten. Ok kuj hum vinden op de website van RTV Drenthe.