Het Huus van de Taol hef in samenwarking met RTV Drenthe een darde seizoen maakt van de Drentstaolige podcast Praot Drents Met Mij. In dizze podcast prat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende en minder bekende Drenten over de rol die de Drentse taol in heur leven speult. In dizze oflevering prat ze met gedippeteerde Henk Brink.

Drents
‘Ik heb der meer muite met da’k wat goed Nederlands gao praoten, as da’k Drents praot. Op het Provinciehuus dèenk ik ok wal ies ‘Och een beetie meer Nederlands was wal goed, maor ja, met wie ik ok praot, ie blieft altied heuren da’k hier weg kom.’ Daor schaomt e hum niet veur, maor hie vindt het ok wal goed daj goed Nederlands kunt.

Zien jeugd
Henk omschref humzölf as kleine droktemaker. Buten speulen, racepadties maken, jong bij de boerderij betrökken. Ok al is zien va al oet de tied kommen toen Henk veer was, hij hef wal een mooie jeugd had waor e goed op terugkek.

Gedippeteerde Staoten
‘Ik weet nog da’k op de trekker zat. Ik ree tussen Hieken en de Haolerbrug an ’t Oranjekanaol en toen belde de fractieveurzitter mij op. Wi’j wal solliciteren?’ Brink vertelde dat in hoes en zien vrouw was der hiel dudelijk over: ‘Ie hebt zoveul commentaar altied, dan kuj nou niet weigern. ‘ En zo is ’t eigenlijk ok gaon.’

Den Haag
‘Ik dèenk dat ik mien contacten wal heb, maor ik weet niet of daor mien ambitie lig. Nee, ik geleuf niet dat ze op mij zit te wachten. Ik bin daor misschien ok wal te kritisch veur, ok naor mien eigen partij. Laot mij maor mooi in Drenthe.’

Drenthe
‘Ik bin een provinciaaltje: a’k  bij Meppel over de Reest kom en ik zie het bordtie, dan is dat inderdaod wal weer een beetie thuuskommen.’