Schrieversgroep van het Huus van de Taol anwezig in Hemmeltied

Op zaoterdag 20 januari lestleden was een diel van de schrieversgroep te gast bij Hemmeltied. Heur eigen verslag van die morgen kuj hier lezen.

Wij (Henny, Baukje, Ger, Yvonne, Tea, Jan, Pietje en Janet) hebt Drenthe laoten weten wat veur mooie, schrieflustige club wij bint.Harm, Leonie en Martin van RTV Drenthe, leuten oens geleuven daw gewoon mit mekare in de  kroeg zaten en daordeur was’t al rap een gezellige boel in de studio.

Naodat Henny en Ger iederiene hadden veuresteld en uut de doeken deuden waor wij oens zo al mit bezig holdt, begun het echte wark. Want wij waren hier natuurlijk veur de stried um de Hemmelkamp Bokaal 2024.

Tea verzörgde het onderdeel ‘ Het Vrolijke Neisblokkie’ waorin ze de luusteraars een beetie leut mitkieken in de keuken van oenze schriefzaoterdagen in de theaterschure van Linde.

Janet deud ‘De Culturele bijdrage’ deur het lezen van een verhaal mit de toepasselijke titel ‘Hemmeltied’. Yvonne en Ger behaalden mit gemak acht van de tien punten in ‘De Quiz’. Baukje en Jan deuden heur gloependse beste mit de brikkies en de bokkies bij het sjoelen en kwamen samen uut op een prachtige score. Ok wörden het jongste en oldste lid van oenze club achter de mircofoon ehaald um wat over heurzölf te vertellen.

De deur oens uutekeuzen muziekstukken meuken de uutzending compleet en zo kwame wij an ‘t ende van de morgen. Harm en Leonie hadden de scores veur alle onderdelen van het programma. Wij kwamen uut op een monsterscore en daormit behaalden de  tweide plekke. Hartstikke goed! Oke, nou ja, dit was de darde Hemmeltied uutzending van dit jaor… .

Wij weet dus nou al dat wij de bokaal niet zult kriegen, mar wat een mooie mörgen was het. Wij, mit al oenze eigen Drèentse klaanken en woorden die samen as ien geheel het mooie Drèents vertegenwoordigt. Wij bint as een orkest mit allemaole verschillende instrumenten die samen een prachtige symfonie kunt laoten heuren.