In Dalerpeel wordt op 22 november een proef gedraaid met Drentstalige stemhokjes.