In Daolerpeel wordt op 22 november een proef dreid met Drentstaolige stemhokkies.