Wies met Drents

Waorum bint dizze lu zo wies met het Drents? Ze vertelt het je zölf!

Met Nikita Van Lunzen

Drents is veur mij iets waor a’k mij hielemaole in kan vienden. Ik kan al Drents vanof da’k kun praoten. Ik heb het mien hele leven al edaone en blief het ok doen: een mooie taal die in ere mut worden eholden. Daorumme is het deurgeven ok slim belangriek. Het mooie viend ik, dat niet altied iederien wet wat aj zegt: niet iederiene gebruukt dezölfde woorden en uutdrukkings. Dan koom ie in gesprek en leer ie weer wat!

Nikita van Lunzen Wies met Drents Huus van de Taol