Drents leren op school

Drents praten maakt je rijker! Door kinderen de streektaal te leren geven we ze de kans om een grotere woordenschat op te bouwen. Ze leren van twee (of meer) talen de cultuur kennen en het zorgt voor later meer cognitieve capaciteit:  ze kunnen gemakkelijker schakelen en beter analyseren door hun meertaligheid. Drents kan ook goed van pas komen in diverse vakgebieden. Het is prettig om mensen beter te kunnen begrijpen doordat je kennis van het Drents hebt en het zelf spreekt. Daarbij zorgt samen Drents spreken voor een gevoel van nabijheid, dat is bijvoorbeeld in de zorg erg waardevol.

 

Voorschoolse opvang

De meeste kinderen in Nederland gaan vóór hun vierde jaar naar de peuterspeelzaal of kinderopvang. Voor hen bestaat ‘Het Rollegie’, een manier om spelenderwijs in aanraking te komen met het Drents. Bij dit boekje maakt de groepsleiding gebruik van het ESET-principie: Een Situatie, Een Taal. De leiding praat Drents als de handpop wakker is, wanneer de handpop in het bedje ligt wordt er weer Nederlands gepraat. Voor meer informatie neemt u contact op met Arja Olthof: 0593-371010 of arjaolthof@huusvandetaol.nl

Basisonderwijs

Voor het basisonderwijs bestaan een aantal lespakketten om aandacht te besteden aan Drents in de lessen. Het gaat om bruikbare, korte verhalen, gedichten en liedjes. Een overzicht vindt u onder het kopje ‘Voor docenten’.

Ieder jaar in maart brengt het Huus van de Taol het tijdschrift Wiesneus uit. In dit tijdschrift voor kinderen in de basisschoolleeftijd staan verhalen, liedjes, spelletjes, een kleurplaat, een zoekplaat en puzzels. Sinds 2017 is dit een echt Nedersaksisch project, want ook in Groningen, Overijssel en de Achterhoek verschijnt dit tijdschrift in de eigen Nedersaksische variant. Kinderen van de basisschool krijgen dit tijdschrift gratis op de deelnemende scholen.

Verder komen onze vrijwilligers graag voorlezen in het Drents. Dat kan zowel in maart, de streektaalmaand bij uitstek, als in de rest van het jaar.

Steeds meer lesmateriaal komt digitaal beschikbaar: op www.wiesneus.nl staan verhalen, liedjes en lesmateriaal in het Drents. Daarnaast is het materiaal ook nog eens ingesproken, dus voorlezen is zo geen probleem voor niet-Drentstaligen! Op deze website staan ook de Wiesneus-tijdschriften van voorgaande jaren.

Voortgezet onderwijs

Binnen het voortgezet onderwijs bieden wij de volgende mogelijkheden:

 • Snittersessie Drents: een Drentse les over wat Drents is, hoe het ontstaan is en waarom het zo ontzettend mooi is om het te kennen en kunnen. Natuurlijk gaan leerlingen ook zelf actief aan de slag!
 • Drents dichten: poëzie in ’t plat, dat is wat! In één les leren leerlingen over de taal, ze leren een aantal Drentse gedichten kennen en gaan zelf ook ervaren wat dichten in de streektaal met je doet.
 • Jouw taal hoort bij jou: een les over taal en identiteit, taal en status. Het boekje ‘Jouw taal hoort bij jou’ past goed bij de vakken Nederlands en maatschappijleer, maar ook bij de moderne vreemde talen sluit het prima aan. Het Huus van de Taol kan deze les verzorgen, of u kunt het materiaal downlaoden op…
 • Streektaal en beroep: een les over het gebruik van streektaal in een later beroep. Voor deze pilot zoeken we nog scholen die willen aansluiten. Deze les gaat i.s.m. de Ijsselacademie.
 • Voor hulp bij een profielwerkstuk over streektaal kunnen leerlingen contact opnemen met Arja Olthof, streektaalfunctionaris bij het Huus van de Taol. (0593-371010 of arjaolthof@huusvandetaol.nl)

MBO

Binnen het MBO kunnen wij op maat lessen of workshops verzorgen:

 • Snittersessie Drents: een Drentse les over wat Drents is, hoe het ontstaan is en waarom het zo ontzettend mooi is om het te kennen en kunnen. Natuurlijk gaan leerlingen ook zelf actief aan de slag!
 • Drents dichten: poëzie in ’t plat, dat is wat! In één les leren leerlingen over de taal, ze leren een aantal Drentse gedichten kennen en gaan zelf ook ervaren wat dichten in de streektaal met je doet.
 • Jouw taal hoort bij jou: een les over taal en identiteit, taal en status. Het boekje ‘Jouw taal hoort bij jou’ past goed bij de vakken Nederlands en maatschappijleer, maar ook bij de moderne vreemde talen sluit het prima aan. Het Huus van de Taol kan deze les verzorgen, of u kunt het materiaal downlaoden op…
 • Streektaal en beroep: een les over het gebruik van streektaal in een later beroep. Voor deze pilot zoeken we nog scholen die willen aansluiten. Deze les gaat i.s.m. de Ijsselacademie.
 • Voor hulp bij een profielwerkstuk over streektaal kunnen leerlingen contact opnemen met Arja Olthof, streektaalfunctionaris bij het Huus van de Taol. (0593-371010 of arjaolthof@huusvandetaol.nl)

HBO

In samenwerking met de PABO van NHL/Stenden in Emmen heeft Huus van de Taol het project ‘Drents en Duits in het onderwijs’ ontwikkeld. Meertaligheid staat steeds positiever in de belangstelling, met de aanstelling van Joana Duarte als lector Meertaligheid aan de NHL wordt het onderwerp binnen het onderwijs ook steeds steviger gepositioneerd. Het belang van meertaligheid wordt steeds beter onderkend.

Voor de studenten in PABO 1 heeft het Huus van de Taol de 3-delige workshop ‘Drents, een schat van een taol’, waar studenten een praktische opdracht over streektaalonderwijs krijgen. In samenwerking mit NHL/Stenden levert het Huus van de Taol zo een bijdrage an  een brede basis aan kennis over thuistaal en onderwijs.

Voor lesgevers

Om Drents te geven op school heeft het Huus van de Taol veel materiaal verzameld en ontwikkeld. Een overzicht van materialen waar u gebruik van kunt maken:

 • Het Rollegie
 • Krummels
 • Echt waor? Echt waor!
 • Leskisten
 • Jamero
 • Het Jaor Deur
 • Wiesneus
 • wiesneus.nl

Op Nedersaksisch niveau werken wij samen met andere streektaalorganisaties om de streektaal een plek binnen het onderwijs te geven. De eerste stap bestond uit het formuleren van kerndoelen. Die kerndoelen kunt u hier nalezen.

Voor workshops, voorleessessies en gastlessen: neem contact op met met Arja Olthof: 0593-371010 of arjaolthof@huusvandetaol.nl