Drents leren op school

Drents praten maakt je rijker! Door kinderen de streektaal te leren geven we ze de kans om een grotere woordenschat op te bouwen. Ze leren van twee (of meer) talen de cultuur kennen en het zorgt voor later meer cognitieve capaciteit:  ze kunnen gemakkelijker schakelen en beter analyseren door hun meertaligheid.

Het is prettig om mensen beter te kunnen begrijpen doordat je kennis van het Drents hebt en het zelf spreekt. Daarbij zorgt samen Drents spreken voor een gevoel van nabijheid, dat kan in verschillende beroepen een voordeel opleveren.

Huus van de Taol biedt ondersteuning aan ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers bij het doorgeven van het Drents. Neem voor meer informatie contact op met Arja Olthof: arjaolthof@huusvandetaol.nl/06-28876724

 

 

 

 

Veurleesproject

Ieder jaar in maart, de Meertmaond Streektaolmaond, gaan vrijwilligere veurlezers namens het Huus van de Taol op bezoek bij zoveel mogelijk scholen in Drenthe. Ze lezen voor in het Drents en brengen voor elke leerling het tijdschrift Wiesneus mee.

Ook buiten de Meertmaond komen onze vrijwilligers met veel plezier langs voor een bezoek. Neem contact op via info@huusvandetaol.nl voor meer informatie.

 

 

 

Wiesneus en wiesneus.nl

Wiesneus is een tijdschrift in het Drents voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Er staan verhalen, liedjes en verschillende spelletjes in. Dit Drentse doe-boek is een prachtig bewaarexemplaar en is gratis voor alle leerlingen die meedoen aan het voorleesproject.

Via website www.wiesneus.nl is materiaal bij het tijdschrift te vinden. De lesbrief biedt kant en klaar materiaal voor een Drentse les naar eigen inzicht: Lesbrief Wiesneus 2023

Sinds 2019 is Wiesneus er in verschillende Nedersaksische streektalen, want ook in Groningen, de Stellingwerven en de Achterhoek verschijnt dit tijdschrift in de eigen Nedersaksische variant.

Steeds meer lesmateriaal is digitaal beschikbaar: op wiesneus.nl staan verhalen, liedjes en lesmateriaal in het Drents. De teksten op de website zijn ingesproken, dus Drents voorlezen is geen probleem voor niet-Drentstaligen.

www.wiesneus.nl

Voortgezet onderwijs

Binnen het voortgezet onderwijs bieden wij de volgende mogelijkheden:

 • Snittersessie Drents: een Drentse les over wat Drents is, hoe het ontstaan is en waarom het zo ontzettend mooi is om het te kennen en kunnen. Natuurlijk gaan leerlingen ook zelf actief aan de slag!
 • Drents dichten: poëzie in ’t plat, dat is wat! In één les leren leerlingen over de taal, ze leren een aantal Drentse gedichten kennen en gaan zelf ook ervaren wat dichten in de streektaal met je doet.
 • Jouw taal hoort bij jou: een les over taal en identiteit, taal en status. Het boekje ‘Jouw taal hoort bij jou’ past goed bij de vakken Nederlands en maatschappijleer, maar ook bij de moderne vreemde talen sluit het prima aan. Het Huus van de Taol kan deze les verzorgen, of u kunt het materiaal downlaoden op…
 • Streektaal en beroep: een les over het gebruik van streektaal in een later beroep. Voor deze pilot zoeken we nog scholen die willen aansluiten. Deze les gaat i.s.m. de Ijsselacademie.
 • Voor hulp bij een profielwerkstuk over streektaal kunnen leerlingen contact opnemen met Arja Olthof, streektaalfunctionaris bij het Huus van de Taol. (0593-371010 of arjaolthof@huusvandetaol.nl)

MBO

Binnen het MBO kunnen wij op maat lessen of workshops verzorgen:

 • Snittersessie Drents: een Drentse les over wat Drents is, hoe het ontstaan is en waarom het zo ontzettend mooi is om het te kennen en kunnen. Natuurlijk gaan leerlingen ook zelf actief aan de slag!
 • Drents dichten: poëzie in ’t plat, dat is wat! In één les leren leerlingen over de taal, ze leren een aantal Drentse gedichten kennen en gaan zelf ook ervaren wat dichten in de streektaal met je doet.
 • Jouw taal hoort bij jou: een les over taal en identiteit, taal en status. Het boekje ‘Jouw taal hoort bij jou’ past goed bij de vakken Nederlands en maatschappijleer, maar ook bij de moderne vreemde talen sluit het prima aan. Het Huus van de Taol kan deze les verzorgen, of u kunt het materiaal downlaoden op…
 • Streektaal en beroep: een les over het gebruik van streektaal in een later beroep. Voor deze pilot zoeken we nog scholen die willen aansluiten. Deze les gaat i.s.m. de Ijsselacademie.
 • Voor hulp bij een profielwerkstuk over streektaal kunnen leerlingen contact opnemen met Arja Olthof, streektaalfunctionaris bij het Huus van de Taol. (0593-371010 of arjaolthof@huusvandetaol.nl)

HBO

In samenwerking met de PABO van NHL/Stenden in Emmen heeft Huus van de Taol het project ‘Drents en Duits in het onderwijs’ ontwikkeld. Meertaligheid staat steeds positiever in de belangstelling, met de aanstelling van Joana Duarte als lector Meertaligheid aan de NHL wordt het onderwerp binnen het onderwijs ook steeds steviger gepositioneerd. Het belang van meertaligheid wordt steeds beter onderkend.

Voor de studenten in PABO 1 heeft het Huus van de Taol de 3-delige workshop ‘Drents, een schat van een taol’, waar studenten een praktische opdracht over streektaalonderwijs krijgen. In samenwerking mit NHL/Stenden levert het Huus van de Taol zo een bijdrage an  een brede basis aan kennis over thuistaal en onderwijs.

Voor lesgevers

Om Drents te geven op school heeft het Huus van de Taol veel materiaal verzameld en ontwikkeld. Een overzicht van materialen waar u gebruik van kunt maken:

 • Het Rollegie
 • Krummels
 • Echt waor? Echt waor!
 • Leskisten
 • Jamero
 • Het Jaor Deur
 • Wiesneus
 • wiesneus.nl

Op Nedersaksisch niveau werken wij samen met andere streektaalorganisaties om de streektaal een plek binnen het onderwijs te geven. De eerste stap bestond uit het formuleren van kerndoelen. Die kerndoelen kunt u hier nalezen.

Voor workshops, voorleessessies en gastlessen: neem contact op met met Arja Olthof: 0593-371010 of arjaolthof@huusvandetaol.nl