Drents leren op schoel

Drents praoten mak je rieker! Deur kinder streektaol met te geven, geef ie ze de kans um een grotere woordenschat op te bouwen. Ze leert van twee (of meer) taolen de cultuur kennen en bouwt veur later meer cognitieve capaciteit op: ze kunt makkelker schakeln in ‘t denkwark en zie kunt beter analyseren. Soms komp het Drents goed van pas! Je kunt mèensen beter begriepen aj zölf ok kennis van het Drents hebt en aj het zölf praot. Daorbij gef het samen praoten in het Drents vaak een gevuul van vertrouwen en da’s in de zörg bijveurbeeld slim weerdevol.

Veurschoelse opvang

De mieste kinder gaot veurdat ze veer jaor bint al naor de peuterspeulzaal of naor de kinderopvang. Veur die kinder hef het Huus van de Taol nuver speul-/leermateriaal um speulenderwies kennis te nimmen van het Drents. Bij het boekie ‘Het Rollegie’  mak de groepsleiding dan gebroek van het ESET-principe: ‘Een Situatie, Een Taal’. Zo prat de leiding Drents as de haandpop ‘wakker’ is en as de haandpop in t bedtie lig, prat de leidster Nederlands.

Veur informatie bel of mail met Arja Olthof: 0593-371010 of arjaolthof@huusvandetaol.nl

Basisunderwies

Veur het basisunderwies bint er lespakketten ontwikkeld. Under het koppie ‘Veur docenten’ stiet een overzicht.

Elk jaor mak het Huus van de Taol het tiedschrift Wiesneus veur kinder in de basisschoelleeftied. Hierin staot verhalen, liedties, spellegies, een kleurplaat, een zuukplaat en puzzels. Sinds 2017 is dit een echt Nedersaksisch tiedschrift worden, want de Wiesneus wordt ok op schoelen in Grunning, Overiessel en de Achterhoek oetdield.

Oeze vrijwilligers leest op zoveul meugelk schoelen in het Drents veur. Dat gebeurt benaom in meert, de streektaalmaond bij oetstek, maor ok in aandere maonden stao wij klaor um Drentse lessen te verzörgen of um veur te lezen.

Aal meer lesmateriaol komp digitaal beschikbaar: op www.wiesneus.nl staot verhalen, liedties, gedichten en lesmateriaal. En al het materiaal is ok nog ies inspreuken, zodat veurlezen gien prebleem meer is! Op de website staot ok de Wiesneus-tiedschriften oet veurgaonde jaoren en in de verschillende varianten van het Nedersaksisch.

Veurtgezet underwies

Binnen het veurtgezet underwies lever wij maotwark:

 • Snittersessie Drents: een Drentse les over wat Drents is, waor het vort komt en waorum het zo mooi is um het te kunnen. Vanzölf gaot leerlingen ok zölf an ’t wark.
 • Drents dichten: ‘Poëzie in ’t plat, dat is wat!’ In ien les leert de schoelieren over de taol, over een paar Drentse dichters en gaot ze zölf kieken hoe dichten in het Drents giet.
 • ‘Jouw taal hoort bij jou’: een les over taol en identiteit, taol en status. Het boekie ‘Jouw taal hoort bij jou’ past bijveurbeeld goed bij het vak Nederlands, de moderne vrumde taolen of burgerschapsvörming. Het Huus van de Taol kan dizze les verzörgen, of je kunt het materiaal downloaden.
 • ‘Streektaal en beroep’: een les over het gebroek van streektaol in een later beroep. Veur dizze pilot zuuk wij nog schoelen die ansluten wilt. Dizze les giet i.s.m. de IJsselacademie.
 • Hulp bij informatie veur een profielwarkstuk: bel of mail  met Arja Olthof, streektaolfunctionaris bij het Huus van de Taol (0593-371010 of arjaolthof@huusvandetaol.nl).

MBO

Op het MBO kun wij op maot workshops verzörgen. Hier staot een paar meugelkheden:

 • Snittersessie Drents: een Drentse les over wat Drents is, waor het vort komt en waorum het zo mooi is um het te kunnen. Vanzölf gaot leerlingen ok zölf an ’t wark.
 • ‘Jouw taal hoort bij jou’: een les over taol en identiteit, taol en status. Het boekie ‘Jouw taal hoort bij jou’ past bijveurbeeld goed bij het vak Nederlands, de moderne vrumde taolen of burgerschapsvörming. Het Huus van de Taol kan dizze les verzörgen, of je kunt het materiaal downloaden.Veur meer info: bel of mail  met Arja Olthof, streektaolfunctionaris bij het Huus van de Taol (0593-371010 of arjaolthof@huusvandtaol.nl).

 

HBO

Op de PABO van NHL/Stenden in Emmen lop sinds 2016 het preject ‘Drents en Duuts in het underwies’. Meertaoligheid stiet aal positiever in de belangstelling. Met de anstelling van Joana Duarte as lector Meertaoligheid bij NHL hef dit underwarp ok een stevigere plek binnen het underwies. Het belang van meertaoligheid wordt aal meer underkend.

Veur studenten in PABO 1 hef het Huus van de Taal de drei-dielige workshop ‘Drents, een schat van een taol’ ontwikkeld, waorbij studenten een praktische opdracht kriegt over streektaalunderwies. In samenwarking met NHL/Stenden levert het Huus van de Taol een bijdrage an een briede basis an kennis over thoestaol en underwies.

Veur docenten

Um Drents te geven op schoel hef het Huus van de Taol een bult materiaal verzameld en maakt. Dit is wat er nou veurhanden is:

 • Het Rollegie
 • Krummels
 • Echt waor? Echt waor!
 • Leskisten
 • Jamero
 • Peter en de wolf in het Drents
 • Het Jaor Deur Met Drentse Kinderliedties
 • Het tiedschrift Wiesneus
 • wiesneus.nl

Op Nedersaksisch niveau wark wij samen met aandere streektaolorganisaties um de streektaol een plek binnen het underwies te geven. De eerste stap daorveur was het formuleren van kerndoelen. Die kuj hier naolezen.

Ok geef wij advies over Drents in de les.  Veur advies, workshops of gastlessen kuj bellen of mailen met Arja Olthof: 0593-371010 of arjaolthof@huusvandetaol.nl