Vervoegingen werkwoorden

‘Niet alleen taal of taalgebruik, ook enkel de verbeelding daarvan in tekens (letters), de schrijfwijze dus, kan de gemoederen bezighouden’ Zo begint het voorwoord in Drentse spelling – Een handleiding voor de schrijfwijze van de streektaal. Dat is voor de werkwoorden vanzelfsprekend ook zo.

Voor de vervoeging van de werkwoorden moet men, zo staat in Drentse spelling, ‘goeddeels op het gehoor afgaan’, want ‘dikwijls bepaalt niet slecht één beginsel de schrijfwijze van een woord.’ Heel oneerbiedig zijn hier twee uitspraken uit dit boekwerk bij elkaar geveegd, maar wél twee die het bestaan van een document als dit legitimeren. Er is met dit overzicht een poging ondernomen zo nauwkeurig mogelijk de werkwoorden, zoals die in het Drents vervoegd worden, te beschrijven.

En of u dit gebruikt voor een artikel in de dorpskrant of voor een novelle die u voorlegt aan een uitgeverij, voor iedereen die in het Drents wil schrijven is dit overzicht beschikbaar. De vervoegingen van ongeveer 175 werkwoorden in zeven varianten zijn verzameld door een aantal zeer actieve vrijwilligers. We bedanken hen in de eerste plaats voor hun zeer waardevolle bijdrage!

Tot slot: de makers van dit document hebben met de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan het samenstellen van de lijsten gewerkt. Toch kan het gebeuren dat er onvolkomenheden in zitten. We willen daarom de gebruikers van deze lijsten vragen om opmerkingen op aanvullingen in te sturen op info@huusvandetaol.nl 

Kop van Drenthe Midden-Drents Zuudoost-Zaand VeenkoloniënZuudoost-Veen Zuudwest-Zuud Zuudwest-Noord