Vervoegingen werkwoorden Veenkoloniën

In deze lijst staan veel gebruikte werkwoorden in de vervoegingen zoals ze in de Veenkoloniën gebruikt worden. Natuurlijk is dit document geen vaststaand feit voor het hele taalgebied. Er kunnen verschillen zitten in de vervoegingen, bijvoorbeeld in een overgangsgebied tussen de varianten. Kijk voor de verantwoording van dit document in de algemene inleiding.

Werkwijze

  • Zoek in het werkwoordenoverzicht het te vervoegen werkwoord, dan kunt u gerichter zoeken. Hoe u in het document zelf te werk gaat staat bovenaan beschreven.
  • Kijk daarna in de lijst met vervoegingen voor de juiste schrijfwijze

Komt u dingen tegen die niet kloppen, missen of anders moeten: geef het door op info@huusvandetaol.nl 

Werkwoordenoverzicht VK

Zuudoost-Zaand Kop van Drenthe Midden-Drenthe

Zuudoost-Veen Zuudwest-Noord Zuudwest-Zuud