Harm Boom

Harm Boom is op ien december 1810 in Gramsbargen geboren.

Harm Boom (1810-1885)

Harm Boom is op ien december 1810 in Gramsbargen geboren. Hie was de zeun van underwiezer Johannes Boom en net as zien pap gung Harm Boom ok het underwies in. Eerst was e hulpunderwiezer in Raalte en daornao tien jaor lang lesgever in Kampen. Hiermet was zien underwiesloopbaan an zien èende kommen en weur e krudeniet in Coevern en körte tied later journalist.

Vanof 1845 warkte Harm Boom as verslaggever en later was e redacteur van verscheiden kranten in veural ’t westen van oes laand (de Utrechtse Avondpost, hoofdredacteur van de Amsterdamsche Courant, rredacteur veur de ‘s Gravenhaagsche Nieuwsbode, het Zondagsblad, de Nederlander en de Utrechtse Provinciale Stads-Courant).
Oeteindelijk weur e metwarker en redacteur van de Provinciale Drentsche en Asser Courant in Assen. Daor gung e ok wonen, zo rond 1859.

Harm Boom schreef samen met de predikant Alexander Lodewijk Lesturgeon en de oetgever Dubbeld Hemsing van der Scheer under de schoelnaam ‘de drie Podagristen’ Drenthe in vlugtige omtrekken geschetst. Het gung hierbij um een verzameling volksverhalen, volkskundige feiten en dialectwoorden in de vörm van een reisbeschrieving. Feilijk begunde hiermet de Drentse literatuur.

Harm Boom hef grote betiekenis had veur de ontwikkeling van de Drentstaolige literatuur. Deur zien plaots bij de Drentse kranten bereikt’e een groot pebliek. Hie schreef een koppel verhalen (vaak in feuilletonvörm) in het Drents. Paartie feuilletons bint later in boekvörm oetkommen en zie weurden ok geregeld herdrukt.

Op 12 juni 1885 is Harm Boom op 74-jaorige leeftijd in Assen oet de tied kommen.

Boekpublicaties:

  • Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst (1843 en 1847, samen met Lesturgeon en Van der Scheer);
  • Het reisverhaal ‘Drie dagen op reis of Bentheim en Steinfurt door een Drentschen bril bekeken (1843);
  • Een Drenthsch gemeente-assessor met zijne twee neven op reis naar Amsterdam 1843, samen met Lesturgeon);
  • Berend Veltink oet ‘t Emmer Kerspel op reize noa Grönningen um ‘t peerdespul van Carré te zeen en wat hum daorbij overkwam, hen en weerum;
  • Jaaije Veltink, geb. Rasing, oet ‘t Emmer Karspel, op reize nao Assen om ‘t leste Landhuusholdkundig Congres bij te wonen en wat heur daorbij overkwam, hen en weerumme.

Een klein stukkie oet het wark van Harm Boom:

Eergisteraovend zat ik bij den heerd um te prakkeseeren. Mien zeuntien Geert preukelde mien piepe oet, onze Siep lag met de twee veurpoote in de asse en wol slaopen en mien vrouw hemmelde de keuken wat op, zooas ze nou al vieftien jaor daon hef. De stobbe, die an den heerd lag, snisterde zoo miseraobel, dak hum wal dree maol umdreide en Siep, die ‘s aovends geen zeggen kan hebben, bromde as een dronken stukrieder. Ik prakkeseerde maor deur, want ik hadde wat an Jaaije te zeggen.

Toen mien jonge niet meer preukelde en de stobbe niet meer snisterde en Siep niet meer bromde, hoestte ik eerst drei keer en zee toe: ‘Ai je mij nou vraogen, wol ie ook wel is nao Grönningen hen, um ‘t peerdespul van Carré te zien, dan zeg ik: jao’.

‘Maor dat vraog ik oe nou precies niet’ – zee Jaaije kort of en schuef de hond met de klomp wat op zied om ‘t vuur op te rakelen veur de koffie.’

(Oet ‘t verhaal ‘Berend Veltink oet ‘t Emmer kerspel op reize nao Grönningen um ‘t peerdespul van Carré te zien en wat hum daorbij overkwam, hen en weerum’)