Jan Kuik

Jan Kuik is op 27 mei 1915 in de buurt van Essen in het Ruhrgebied op de wereld kommen.

Jan Kuik (1915-2003)

Zien pap was een boerenzeun oet Holthe bij Beilen, die as vrijgezelle ‘gastarbeider’ umstreeks 1900 naor de kolenmienen in Duutsland gaon was, umreden dat der te weinig wark was op de boerderij in Holthe. Nao acht jaor Duutsland trouwd’e met een wicht oet Wiester. Zie hebt toen nog weer acht jaor in Duutsland woond en daor bint veer kinder geboren, waor Jan Kuik de leste van was.
Toen Jan Kuik ien jaor old was, is het gezin weerum gaon naor Drenthe (tiedens de Eerste Wereldoorlog): eerst naor Beilen en in 1917 naor Zwiggelte (bij Westerbörk) op een kleine keuterboerderij.

Tot zien 14e jaor gung Jan Kuik naor de openbare legere schoel in Zwiggelte. Daornao bleef e een jaor in hoes op de boerderij um zien pap en een oldere breur bij ‘t wark op de boerderij te helpen. In dat jaor dee e nog wal een aovendcursus. Een jaor later gung e toch naor de Mulo in Beilen (deur de aovendcursus die e volgd har, much e de eerste klas overslaon). Op andringen van de directeur van de Mulo gung e daornao naor de de underwiezersopleiding. Zien pap kwam der achter dat der haost gien wark in ‘t underwies was en nao een maond stopte Jan Kuik met de opleiding tot underwiezer. Ok umdat der toen een baantie vrij kwam op ‘t gemientehoes in Westerbörk.

Jan Kuik is zien hiele warkzaome leven ambtenaor bleven:

  • jongste bediende op de gemientesikketarie in Börk en daornao geleidelijk opklummen;
  • 1944: commies in Sexbierum bij de gemiente Barradeel;
  • 1946: hoofdcommies in Bolsward;
  • 1960: an ‘t wark bij de Provinciale Griffie in Leeuwarden; eerst as hoofdcommies, laoter as referendaris. Tot zien pensioen in 1980 is e daor bleven.

Jan Kuik trouwde in 1946 met Margje Thijs oet Assen. Zie gungen wonen in Bolsward. In de periode Bolsward bint heur drie jongens geboren, waorvan de jongste later op 18-jaorige leeftied bij een tragisch ongeluk umkommen is.

Jan Kuik was actief betrökken bij de Drentse veriening in Leeuwarden, benaom as redactielid van het verieningsblad. Hie schreef hum zowat allén vol.

Jan Kuik is lid worden van de Drentse Schrieverskring deur Gerard Nijenhuis. Die hef doedertied een oproep daon um hulp veur een Drentse berieming van het liedboek van de Kerken (psalms en gezangen). Jan Kuik was de ienige die reageerde. In 1991 is het Drents liedboek klaor kommen en prissenteerd under de titel Psalms en gezangen in Drèents. Van alle metwarkers hef Jan Kuik de mieste vertaolingen anleverd.

Jan Kuik is op 23 jannewaori 2003 oet de tied kommen.

Boekpublicaties:

  • 1986: Kabolter Boezeroen (35 körte verhaolen, waorvan 25 daorveur al in het blad van de Drentse veriening staon hadden);
  • 1987: Klein Drents Woordenboek;
  • 1987: Mallemeule (een Drentse vertaoling van de historische roman De Mallemolen van Dieuwke Winsemius);
  • 1990 Oldewarries Volk (roman die zuch ofspeult in Drenthe zo rond 1935);
  • 1993: Mans Hoving, de boer van ’t armhoes (historische roman).