Het Huus zöch veurlezers 

In de meertmaond-streektaolmaond organiseert het Huus van de Taol al jaoren het veurleesproject: vrijwillige veurlezers gaot op tjak naor schoelen um kinder in het Drents veur te lezen.  

Veur meert 2024 bint neie Drentse veurlezers van harte welkom! 

Wat gaoj doen? 

Je leest (samen met een ervaren vrijwilliger) veur an kinder op een basisschoel in de gemiente waoraj woont. Alle kinder die aj veurleest kriegt het Drentse tiedschrift Wiesneus as andenken. Het veurlezen wordt zoveul as kan in de meertmaond-streektaolmaond pland.  

Je bint vrij in hoeveul en hoe vaak aj veurleest. In anloop naor het veurlezen zuj es een keer moeten overleggen of contact leggen met een schoel um een ofspraak te maken.  

 Wat döt het Huus? 

Wij laot je vanzölf niet zomaor lös, in febrewaori kuj gratis een veurleesworkshop volgen bij het Huus van de Taol in Beilen. Wieder bint er verhalen en gedichten te kriegen die aj gebroeken kunt bij het veurlezen en help wij je geern met raod en daod.  

As dank veur je bijdrage kriej an ’t end van de meertmaond een schier veurleeskedogie.  

Opgeven kan bij de streektaolambassadeur in je gemiente of via understaond formulier.

Veurlezen oet naam van het Huus van de Taol

Velden met een * moej altied invullen