Streektaolambassadeur Midden-Drenthe

In de gemiente Midden-Drenthe gebeurt van alles op het gebied van de Drentse taol. Dit alles wordt organiseerd deur streektaolambassadeur Geert Woldman en  zeuven streektaolvrijwilligers.

  • Twee vrijwiligers treedt regelmaotig op met veurlees- en quizachtig programma dat ze ‘Dreints Vertier’ nuumd hebt
  • Zeuven vrijwilligers treedt regelmaotig in wisselende saomenstelling van elke keer veer personen op met ‘Under Professoren’. Dit is een aovendvullend quiz-programma, waarbij ien professor een vraog stelt en de drei aandern een antwoord geeft. Het publiek mot dan raoden welk antwoord goed is.
  • Ienmaol in het jaor organiseer wij de Streektaolstried veur de gemiente Midden-Drenthe. An dizze Drentse pubquiz doet teams oet de hiele gemiente met.
  • Wij leest veur in de meertmaond op alle basisschoelen in Midden-Drenthe
  • En wij leest veur op een aantal scholen in de mei-maond an bovenbouwgroepen. Dat betreft dan verhaolen over WO2, bevrijding, en vrijheid. De verhaolen hierveur heb wij speciaal schrieven laoten.
  • In de meertmaond hebt wij een vast programma met een opening en een ofsluting, een quiz veur gemienteambtenaoren en een optreden veur een raodscommissie.
  • Wij nimt initiatieven zoas ‘In elk kind zit een verhaal’ en ‘Meer Dreints in de openbare ruumte’.
  • Elke maond schref ien van de vrijwilligers of de streektaolambassadeur een artikeltie in de Kraant van Midden-Drenthe
  • En wij propageert de Dreintse taol waar as dat maor kan.