Heui, ik bin Roelie Koobs, redacteur bij Het Drentse Boek, de uutgeverije van het Huus van de Taol. Ik bin geboren an de iene kaant van de Riest, in Stapperst, en wone nou an de aandere kaant, in Möppelt. Mien eerste taal is Zuudwest-Dreints en dat praot ik mit mien familie, Dreintstalige kammeraoden en met iederiene waorvan ik deinke dat die het kan verstaon.

Bij Het Drentse Boek begeleid ik schrievers en redigeer ik teksten en gedichten. Ik viend het mooi um derveur te zörgen dat der op niveau in het Dreints epubliceerd wordt. Elke schriever schref in zien eigen variant van het Dreints en op dizze wieze wördt de ondervarianten van het Nedersaksisch bewaard veur de komende generaties.

Taal is belangriek. Mit taal kuj de aander bereiken en oezelf uutdrukken. Mit taol kuj ok dingen vasteleggen, op welk gebied dan ok. Dudelijk schrieven is nog niet zo makkelijk. Mit plezier geef ik aandern een zettie in de rugge op het pad van heur schrieverschop.

Der bint veule Dreintse woorden die as mij dierbaar bint. Neem nou ikkertien, tuitelig en evenolder. Niet het mooiste mar wel het handigste woord is der iene waor mien kiender een gloependse hekel an hebt: beddegaonstied.