Sinds dinsdag 12 meert wordt bezukers van het previnciehoes in Assen begroet met de tekst Moi! Mooi daj der bint. De tekst stiet op een mat die veur de balie in de ontvangsthal lig. Gedippeteerde Jisse Otter onthulde de mat samen met Renate Snoeijing van het Huus van de Taol.