In oktober begunt weer een nei seizoen Taal an Taofel: een combinatie van schrieverij, zang, meziek en lekker eten. Het programma bödt optredens van streektaolige schrievers en zangers. Taal an Taofel wordt in Noord-Slien en in Dwingel organiseerd.

Taal an Taofel is op zundagen van 11 tot 14 uur en een warme maoltied zit derbij in. Dat brek mooi de zundag, maor gef je nog wal tied um aandere dingen te doen. De entreepries is €20, daor zit koffie/thee en de warme maoltied bij in. Risserveren kan tot 11:00 de dunderdag van teveuren. Aj niet risserveert, geldt vol=vol.

De oftrap van het neie seizoen veur zowal Noord-Slien as Dwingel is in oktober.

 

8 oktober in Noord-Slien

Dizze zundag tredt Yvonne Bijl, bekend as schriefster van De Baos en ikke op. Geboren en getogen op ‘t Hollandscheveld is ze groot worden met het Zuudwest-Zuud Drents, waorin ze sinds umdebij 2016 gedichten en verhalen schref. Regelmatig drag ze heur wark heur, schref ze veur het Regionieuws Hoogeveen en zet ze filmpies op heur eigen YouTube kanaol. Naost Bijl tredt ok schriefster Jenny Anna Linde op. As geboren Zuudwoldense schref zij ok in de Zuudwest-Zuudelijke variant, maor de wereld hef ze intussen wal zien. Ze hef langere tied in Amerika woond, maor woont nou sinds een koppel jaor in Stadskanaol. Met heur verhalen en gedichten hef ze al meerdere priezen wunnen. In 2022 gaf ze heur boek Golden Vissiesmet fantastische verhalen en gedichten in het Drents en Nederlaands, nog oet bij het Drentse Boek. De meziek op 8 oktober wordt verzörgd deur Veenkoloniaol Bert Hadders. Allewal Hadders al tientallen jaoren terug zien geboorteplaots Tweidemond verleut veur ‘Stad’, mak e nog aal meziek in de veenkoloniaole variant die e zo goed kent. In 2021 weur hij veur de podcast Praot Drents Met Mij nog interviewd deur Huus van de Taol-directeur Renate Snoeijing.

Risserveren kan via Reina Zwiers: 0627518101 of reina.zwiers@planet.nl

 

22 oktober in Dwingel

Dizze zundag tredt bekende Twent Martin ter Denge op. Ter Denge hef succes op social media en met zien account wearldsproake wet hij gloepends veul jongern te vertellen over het Nedersaksisch. Ok schref en zingt e, hef een podcast en hef e metwarkt an de Nysassiske Skryvwyse; een spelling die veur alle Nedersaksische dialecten te gebroeken is. Ok Stellingwarver schriever Johan Veenstra tredt dizze zundag op in Dwingel. Al decennia schref Veenstra romans, verhalen en dichtbundels. In juli 2023 prissenteerde Veenstra nog zien neiste boek, Naozoemerlaand. De meziek op 22 oktober wordt verzörgd deur Fries Wolma. As veurmaolig gitarist bij de Grunninger beatband The Javelins hef e al jaoren ervaring op de gitaar. Intussen schref Fries as singer-songwriter zien eigen teksten in het Engels, Grunnings en Nederlaands.

Risserveren kan via Ans Klok (0521-592468, ans.klok@ziggo.nl) of Geesje Oosting (0521-342063, j.oosting01@home.nl)