Het Huus van de Taol hef in samenwarking met RTV Drenthe een veerde seizoen maakt van de Drentstaolige podcast Praot Drents Met Mij. In dizze podcast prat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende en minder bekende Drenten over de rol die de Drentse taol in heur leven speult.

‘Mien vader is hiel jong overleden. Zoas Harry Muskee dat een keer tegen mij zee: ‘Dan hej al vrog de blues’. Drummer Fokke de Jong gruide op in Zuudlaoren as middelste van drei kinder. ‘Het was  armoe troef, maor daor hew as kinder nooit iets van vernomen. Ik snap nog niet hoe mien moeder het allemaol daon hef !’.

Jeugd
Fokke de Jong was in zien jeugd nog niet met meziek gangs. Hie was veural an ’t voetballen en scheuveln. Tot wied in oktober was e buten te vinden, in de korte boks.

Meziek
Zien breur speulde in een band en toen De Jong in de pauze een maol allennig in de rippeteerruumte bleef, wol e de gitaar wal even preberen. Maor hier kreeg de verstarker met gien meugelijkheid an, dus toen maor achter het drumstel. En toen bleek dat e der echt gevuul veur har!

Zeeman
‘Ik wol eigenlijk zeeman worden’. Zien va har dat ok worden wild, maor die much het niet van zien olde lu. ‘Nog steeds a’k de zee zie dèenk ik ‘Ha’k toch maor hen zee moeten gaon’.

Normaal
Bennie Jolink zee ooit over hum: ‘Deur Fokke is de hiele band een stuk technischer gaon musiceren’. De Jong hef 24 jaor bij Normaal drumd. En as Drent vuuld’e hum goed thuus in de Achterhoek, umdat het Drents en het Achterhoeks veul op mekaar liekt.

Weer terug in Drenthe
De Jong woont sinds twee jaor weer in Drenthe. Hierveur woond’e in Friesland: ‘Ik bin altied ‘moi’ blieven zeggen, nooit ‘goeie’.

Dizze oflevering is vanof nou te vinden op Spotify, iTunes en alle aandere streamingdiensten. Ok kuj hum vinden op de website van RTV Drenthe.