Het Huus van de Taol hef in samenwarking met RTV Drenthe een veerde seizoen maakt van de Drentstaolige podcast Praot Drents Met Mij. In dizze podcast prat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende en minder bekende Drenten over de rol die de Drentse taol in heur leven speult.

Boerenbedrief
Gerrie Hempen is wetholder in de gemiente De Wolden en geboren en getogen in Echten op het boerenbedrief van heur va en moe, waor ze as kind ok methölp met melken: ‘Ik kan mij nog wal herinnern, daw der op een gegeven moment um zes uur weer waren ’s morgens. Toen kun ik der um zeuven uur weer uut, want toen mus ik mit koenen melken.’ Dat laat in hoes kommen deu ze dus niet zo vaak, want er mus altied mölken worden de volgende mörgen.

Studeren
Hempen gung nao de middelbare schoel vörmgeving studeren in Almelo: ‘Ik was as kiend misschien nog wel makkelijk, maor in die tied toen puberde ik wel en toen was ik deink ik niet meer zo makkelijk.’ Toen hef ze ok echt zöcht naor een schoel die wied genog van hoes was, zodat ze op kamers mus. De schoel in Almelo was wal een bezundere schoel, waor hiel veul punkers op zaten en volk van  aander bezunder pluimage. Hempen heurde later van heur olde lu wal dat ze wal twiefeld hadden of het wal goed  kommen zul met heur. De studie zölf kwam zunder boeken. Het was allent maor ‘doen, doen, doen. ‘

De politiek in
‘Dit ha’k niet bedacht, mar misschien mu’k ’t gewoon doen.’ Zie har niet de ambitie um de politiek in te gaon, laot staon um wetholder te worden. Maor ’t gebeurde wal. ‘Ie hebt hiel veule ambtenaren die alles weet. Ie huuft niet zölf alles te weten. Mar volgens mij is het veural daj goed moet luustern. Ik deink det dat het allerbelangriekste is.’

Dreumbaan
Op dit moment is dit heur dreumbaan. De kaans daw heur in de toekomst as gedippeteerde bij de previncie tegenkomt acht ze klein. ‘Oen eigen gebied is gewoon het mooiste. Daor doe ‘k het veur eigenlijk. Ik doe het niet veur mijzölf in elk geval, ik doe het wel veur een aander.’

Drents praoten
‘Zo gauw ik in de gaten heb van ‘goh, volgens mij praot ie ok Dreints’, dan gao-r-e wij hiel snel over op het Dreints’. Ok in het wark helpt het heur um Drents te praoten: ‘Op de ien of aandere menier is de ofstaand minder groot as wanneer aj het in het Nederlaands mut doen. Ie komt wat dichterbij.’

Dizze oflevering is vanof nou te vinden op Spotify, iTunes en alle aandere streamingdiensten. Ok kuj hum vinden op de website van RTV Drenthe.