Het Huus van de Taol hef in samenwarking met RTV Drenthe een veerde seizoen maakt van de Drentstaolige podcast Praot Drents Met Mij. In dizze podcast prat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende en minder bekende Drenten over de rol die de Drentse taol in heur leven speult.

Het Drents van Nörg
‘As ik in Nörg en Westervelde bin, he’k altied het gevuul da’k weer in hoes kom.’ Harm Dijkstra gruide op met het Drents van Nörg van zien moe en het Drents van Slien dat zien pap preut. Nog altied schakelt e hiel makkelijk tussen beide varianten.

Meziek
Dijkstra gung al as klein jonkie bij het zangkoor in Slien: ‘Ik vun zingen hartstikke leuk en ik har een klasgenootie, iene Roelof Klinkhamer, die dat ok hiel mooi vun.’ Dijkstra mag zo geern zingen, dat e nog altied lid van het koor is. Veur hum is het soort femilie .

Roelof
‘Wij hadden altied overal een bult schik an met zien beiden.’ Harm en Roelof kunden van jongs of an al ontiegelijk lachen um dingen. ‘Wij hebt gewoon een klik en dat zal ok altied zo blieven.’

Boswachter
‘Eigenlijk har ik liever boswachter worden wild, maor dan moej ok scheikunde en natuurkunde hebben en daor wa’k dan niet zo goed in.’ Dus giet Dijkstra hen de P.A. (Pedagogische Academie) um leraar te worden. In die tied haalt e ok zien papieren um meziek veur de klas te muggen geven. Hie stiet nog aal veur de klas in Emmen en gef meziek an kinder die as moeilijk leren kunt: ‘Dizze kinder hebt hiel veul plezier an met name meziek. Daansen en zingen vindt ze prachtig.’

Europa-reis
In Slien hebt ze hiel lang een organisatie had die elk jaor een Europa-reis organiseerde. De jeugd vanof 16 jaor kun dan met de bus virtien dagen op vekaansie in Europa. Allewal ze in die tied op aandere schoelen zaten, vunden Harm en Roelof mekaar in de zummer weer op dizze reizen.

Noorwegen
Dijkstra hef een grote liefde veur Noorwegen: ‘Daor kuj echt nog ien met de natuur weden.’ Hie mag der geern vissen in de fjorden, as ze der met de tent op vekaansie bint.

Dizze oflevering is vanof nou te vinden op Spotify, iTunes en alle aandere streamingdiensten. Ok kuj hum vinden op de website van RTV Drenthe.