Het Huus van de Taol hef in samenwarking met RTV Drenthe een darde seizoen maakt van de Drentstaolige podcast Praot Drents Met Mij. In dizze podcast prat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende en minder bekende Drenten over de rol die de Drentse taol in heur leven speult.

In dizze eerste oflevering van het darde seizoen trap we of met zangeres en liedtiesschriefster Martijje oet Raol.

‘Ik bin niet trouwd met het Drents, het kan best wezen dat ik ok een keer wat in het Nederlands maak’. Zangeres en liedtiesschriefster Martijje wil zuch niet in een hokkie stoppen laoten en vuult zuch ok nog aal gien streektaolstrieder, al hef ze tot nou toe veul wark in het Drents maakt.

 Grol
Martijje is opgruid in Grol en hef daor een schitterende jeugd had vindt ze zölf. In hoes weur Drents praot, maor de kinder bint bewust ok in het Nederlaands opvoed.

Zie was een braaf wichie, maor wal hiel fanatiek met alles. Vun ok alles leuk: zat op volleybal, ree peerd, speulde piano, zat op gym. Ze nuumt zuchzölf een vrolijk en gelukkig kind.

 Grunning
Martijje vund het lastig um een studie te kiezen Ze keus veur economie. Ze had het daor goed naor de zin, hef der veul leuke mensen kennen leerd. Op het ende van de studie besleut ze um ók nog conservatorium te doen, want de meziek bleef trekken.

Drents praoten

Drents zingen gung heur goed of, maor :‘Ik mus wal een drempel over um zomaor overdag met iene Drents te praoten. Hoe older ik word, hoe makkelijker het giet.’

Ambitie
Het liefst wil Martijje met heur Drentse liedties en heur band landelijk in theater staon. ‘Dat wil ik eigenlijk al hiel lang.’

De podcast is vanof nou te belustern op Spotify, iTunes en alle aandere bekende streamingdiensten. Ok kuj hum hier belustern: https://www.rtvdrenthe.nl/podcasts/praotdrentsmetmij .