Het Huus van de Taol hef in samenwarking met RTV Drenthe een darde seizoen maakt van de Drentstaolige podcast Praot Drents Met Mij. In dizze podcast prat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende en minder bekende Drenten over de rol die de Drentse taol in heur leven speult. In dizze oflevering is accountant, en culturele doezendpoot Roelie Lubbers-Hilbrands te gast.

Jeugd
Roelie was een undernimmend wichie dat opgruide op de boerderij. Dat vun ze hiel mooi, maor ze wol ok kieken wat er daorbuten allemaol nog te zien was.

Over het Drents en het Nederlands
Roelie gruide in Slien op met het Drents in hoes en het Nederlands op schoel : ‘Het is een verrijking daj die beide talen kent’.

Met de tent tussen de koenen
Roelie gung in Emmen hen de middelbare schoel: ‘Ik heb eigenlijk ok nooit under stoelen of banken steuken dat ik uut een butendörp kwam’.  Nao het eerste jaor har Roelie ze allemaol uutneudigd um op de boerderij  logeren te kommen. De tenties weurden in het land opzet en heur pappe was nog wal ies ondeugend. Hie har het draod lösdaon, zodat de koenen ’s mörgens vrog ok écht naost de tent stunden.

Studeren
Roelie wus echt niet wat ze studeren wol. Ze keus veur de Hogere Hotelschool, umdat ze het gevuul har dat ze daor later alle kaanten met op kun. De studie was mooi, maor toch zag ze heurzölf niet veur altied in de hotelwereld warken. Dus nao de Hotelschool gung ze accountancy studeren, een accountant zit ja aal weken argens aans  um naor de ciefers te kieken. Die ofwisseling leek heur wal wat. De studie duurde acht jaor en dee ze naost heur wark as assistent-accountant.

Ambitie
‘Ambitie is niet allén maor hogerop kommen en meer verdienen en een hiele hoge positie hebben, maor ambitie is ok iets leuks doen met je leven waor een aander ok wat an hef’. Zie vindt het mooi um zo nou en dan in het westen te weden, maor het is altied fijn um weer terug te kommen in Drenthe.

Sport & cultuur
Roelie döt veul dingen die met sport en cultuur van doen hebt, dat heurde ok bij heur opvoeding. Enthousiast as ze is, is ze ok overal altied vol invleugen. Met name dingen gezamenlijk doen is ze altied ok blieven doen.

Podcast lustern

Op dinsdag 26 april 2022 is Roelie Lubbers-Hilbrands tot heur grote verrassing tot ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’ benuumd.