Het Huus van de Taol hef in samenwarking met RTV Drenthe een veerde seizoen maakt van de Drentstaolige podcast Praot Drents Met Mij. In dizze podcast prat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende en minder bekende Drenten over de rol die de Drentse taol in heur leven speult.

Van de boerderij naor een burgerwoning
Tineke Bouwmeester oet Echten is boswachter. Zie gruide op as boerendochter in Pesse. Zie was pas acht jaor old toen heur va oet de tied kwam. Het gezin verhoesde toen hen een burgerwoning in Pesse zölf: ‘Dat was een hiele umslag. Van een boerderije waoras het hiele erf van oe van was, woonden ie opiens in een rijgie met buren veur, achter en naost.’

Middelbare schoel
‘Ik heb eerst ien jaor huusholdschool e-daon, dat vun ik echt ofschuwelijk. Daor mus ik mij met dingen bezig holden waor ik helemaol niks met had. En der zaten allennig mar meiden op die schoele, dat vun ik helemaol niks.’ Daornao much ze gelukkig hen de mavo en daor weur heur leven al een stuk leuker van.

Boswachter
Allewal ze vrogger niet dreumde van dizze baan, past’e heur as een waarme jas: ‘Vanof ’t moment dat ik een voet binnen de deur zette bij Natuurmonumenten dacht ik van ‘Hier ben ik op mien plek’.
Het allermooiste an heur baan vindt ze het warken met meinsen en het samen enthousiast weden veur de natuur: ‘Eigenlijk binne wij met mekaar de stem veur de natuur.  En dat is hard neudig want: ‘Wat aj ziet is niet wat aj deinkt wat het is. De natuur stiet er gewoon hiel slecht veur.’

Eigen toen
Heur eigen toen is heur alles. Ze prebeert dat ok zo natuurlijk meugelijk te doen. Alles kreg een kaans bij heur in de toen. En zie hef geern zoveul meugelijk insecten en vlinders in heur toen. Maor dat niet allent: ‘Ik heb ringslangen in de composthoop.’ En daor vuult ze zuch maor wat riek met.

Tiësto
Op heur zolderkamer kan ze sporten wanneer ze dat wil en wanneer heur dat past. Daor hef ze wal meziek bij neudig: ‘Dan heb ik altied iets van Tiësto of Van Buren op de oren’.

Dizze oflevering is vanof nou te vinden op Spotify, iTunes en alle aandere streamingdiensten. Ok kuj hum vinden op de website van RTV Drenthe.