Het Huus van de Taol hef in samenwarking met RTV Drenthe een viefde seizoen maakt van de Drentstaolige podcast Praot Drents Met Mij. In dizze podcast prat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende en minder bekende Drenten over de rol die de Drentse taol in heur leven speult.

‘Ik zie altied in elk mèens een verhaol’. Tekstschriever Jessica Bonnema oet Assen schref interviews, columns, educatieve teksten, verhaolen, gedichten en hef dus veul met taol. Ze kan zuch der goed in oetdrukken en dèenkt in het Drents, Nederlaands, Engels en Duuts. Alles deur mekaar hen.

Drents praoten
Bonnema gruide op op ’t Haontie met een pap die oet Noord-Holland kwam en een mam van Oranjedörp. In hoes weur Nederlaands praot, maor Bonnema heurde um zuch hen wal veul Drents. Toch dacht ze dat ze het zölf niet kun, umdat heur mamme een aander Drents preut as de buurvrouw. ‘Pas laoter he’k leerd dat het iene meer zaand is en het aandere meer veen.’

Gien Barbie-wichie
Vanof groep 7  gung Bonnema naor schoel in Klijndiek. Niet op de fiets, maor vaak achter op de motor van heur pap. Ok was ze altied an ’t hutten bouwen, timmern en op de crossfiets gangs. ‘Ik heb twee bruurs, dus ik was niet zu’n Barbie-wichie’.

Met het peerd op ’t Slienerzaand
Toen ze een jaor of vieftien was gung ze allent op heur peerd het Slienerzaand over. Daor hef ze hiele mooie herinneringen an.

Nao de middelbare schoel
Bonnema har gien idee wat ze doen wol: ‘Aj alles mooi vinden, dan gaoj alles uutpreberen!’. Ze begunde bij milieukunde, umdat ze van de natuur holdt. Daornao dee ze creatieve therapie op ’t HBO, maor daor is ze ok met stopt umdat ze zuchzölf daor met heur 18 jaor eigenlijk toch te jong veur vund. Toen ze daornao even niet wus wat veur studie ze doen mus, warkte ze een jaor as dierenartsassistente.

Boek schrieven
Bonnema kun al schrieven toen ze in groep 1 zat, schreef daornao hiele verhaolen in heur dagboek en hef altied de wèens had um een boek te schrieven. En nou hef ze heur eerste kinderboek klaor. Dat is oetkommen bij een oetgever en dat betiekent dat er ok een redacteur op heur wark metkeken hef: ‘Vin ik niet zo hiel arg, want daor leer je weer van. Meesttieds wordt het er mooier van’.

Pyromaan
‘Ik wil graag een keertie met um karbid te schieten.’ Ankommen old en nei wil Bonnema karbidbusknappen van dichtbij metmaken, umdat ze het zo mooi vindt dat het geluud hielemaol in je lief zitten giet. Het lek heur ‘lekker’ um het zölf ok een maol te doen. Sowieso was ze vrogger van het fikkie stoken en ok de vuurkörf bij hoes hef zij zölf kocht umdat ze vuur zo mooi vindt.