Taol verbindt

Drents in de zorg
Veel mensen in Noordoost-Nederland praten een variant van de Nedersaksische taal, waar ook het Drents onder valt. Maar voor jonge mensen die in de zorg aan de slag gaan, is dat niet per se vanzelfsprekend.

Eigen taal

Voor mensen die in een verzorgingshuus komen, of die op de één of andere manier met de zorg te maken krijgen, is het van grote waarde wanneer ze in hun eigen streektaal aangesproken én begrepen worden. In een omgeving die zeker in het begin vreemd is, is het prettig dat ze kunnen terugvallen op iets eigens, op hun eigen taal.

Taol verbindt
Het Duutse echtpaar Heinz en Dagmar Eming bracht een jaor of wat leden het zörgbuusboekie Platt batt uut. En dat boekie hew as inspiratie nummen veur oes eigen buusboekie dat de titel Taol verbindt metkregen hef. Het boekie gef eerste hulp bij de communicatie van alledag en bödt een inkiekie in de taol die al eeuwen een stee in de Drentse samenleving hef.

Underzuuk
Onderzoek in verzorgingshuizen (door Cornips en Makkinga in 2018) laat zien dat het gebruik van streektaal bijdraagt aan het welbevinden van bewoners. Het gebruik van streektaal draagt bij aan het gevoel van thuis zijn en je vertrouwd voelen. En dat is toch het allermooiste wat je iemand kunt geven , die al een heleboel opgegeven heeft toen hij moest verhuizen naar het verzorgingshuis?

Buusboekies
De buusboekies (zakboekjes) zijn vanaf 16 mei te bestellen bij het Huus van de Taol.

Lezing over streektaal in de zorg
Wil je meer weten over het gebruik van streektaal in de zorg? Vraag dan een lezing bij ons aan!

Gastles over streektaal in de zorg
Voor mbo- en hbo-opleidingen in de zorg is het mogelijk om een gastles bij ons aan te vragen.

 

(illustraties Thijn Post)