Oflevering 47 – Albertje Sok – dinsdag 14 mei

Het Huus van de Taol heeft in samenwerking met RTV Drenthe een vijfde seizoen gemaakt van de Drentstalige podcast Praot Drents Met Mij. In deze podcast praat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende en minder bekende Drenten over de rol die de Drentse taal in hun leven speelt.

Nieuw Balinge
Albertje Sok groeide op in Nieuw Balinge als dochter van een loonwerker en een coupeuse. Ze was de jongste in een gezin met vier kinderen. ‘Ik deink da’k wel een vrij verlegen, stil maagie was. Een beetie de kat uut de boom…een beetie achteran staon.’

De kunstacademie
Het liefst was Sok na de huishoudschool naar de kunstacademie gegaan, maar: ‘Dat zat er niet in. Dat vunden ze niet goed. Ik kom wel een beetie uut een huusholding van ‘doe maor gewoon, dan doej al gek genog’.’

Vrachtwagenchauffeur
Toen ze er na haar opleiding MDGO AW (agogisch werk) achter kwam dat er eingenlijk geen werk in te vinden was, heeft ze maar bedacht dat ze haar vrachtwagenrijbewijs wilde halen. Ze heeft toen drie jaar bij de gemeente Westerbork gewerkt als vrachtwagenchauffeur voor de gladheidsbestrijding.

Provincie
Uiteindelijk kwam ze aan het werk bij de provincie Drenthe als kantonnier: ‘Een kantonnier onderholdt de wegen. Die hef een stuk straot en zörgt dat dat er netties bij lig’. Daarna ging ze aan de studie en deed ze weg- en waterbouw. Van daaruit rolde ze door naar allerlei functies binnen de provincie, waar ze nog altijd met veel plezier werkt.

Eigen bedrijfje
Sok heeft al twintig jaar een eigen bedrijfje, zoals ze het zelf noemt. Eigenlijk heeft ze dat opgericht omdat ze altijd zoveel plannen en ideeën heeft en het dan makkelijker uit te voeren is als je al bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Ze heeft al bloemschikcursussen gegeven en schildercursussen. Ze heeft mondkapjes gemaakt en doet elk jaar aan kledingverhuur voor Sinterklaas en kerst. Daarnaast organiseert ze al 12 jaar ‘Stiefkiek’n’ met limtige standbielden in Börk.

Dragqueenshow
In 2023 organiseerde Sok voor het eerst een dragqueenshow in Westerbork.  De reden daarvoor is dat ze in haar direct omgeving iemand kende die in transitie was. Ze merkte hoe slecht sommige mensen hiermee omgingen. Sok heeft een heel andere blik op de maatschappij: ‘Juust umdaw zo verschillend bint, maakt het de wereld zo mooi’. Ze organiseerde de show dus ook om mensen te laten begrijpen dat je mag zijn wie je bent.

 

Podcast luisteren