Oflevering 47 – Albertje Sok – dinsdag 14 mei

Het Huus van de Taol hef in samenwarking met RTV Drenthe een viefde seizoen maakt van de Drentstaolige podcast Praot Drents Met Mij. In dizze podcast prat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende en minder bekende Drenten over de rol die de Drentse taol in heur leven speult.

Nei Baoling
Albertje Sok gruide op op Nei Baoling as dochter van een loonwarker en een coupeuse. Zie was de jongste in een gezin met veer kinder. ‘Ik deink da’k wel een vrij verlegen, stil maagie was. Een beetie de kat uut de boom…een beetie achteran staon.’

De kunstacademie
Het liefst was Sok nao de hoesholdschoel naor de kunstacademie gaon, maor: ‘Dat zat er niet in. Dat vunden ze niet goed. Ik kom wel een beetie uut een huusholding van ‘doe maor gewoon, dan doej al gek genog’.’

Vrachtwagenchauffeur
Toen ze der nao heur opleiding MDGO AW (agogisch wark) achterkwam dat er eigenlijk gien wark in te vinden was, hef ze maor bedacht dat ze heur vrachtwagenriebewies halen wol. Ze hef toen drei jaor bij de gemiente Börk warkt as vrachtwagenchauffeur veur de gladheidsbestrieding.

Previncie
Oeteindelijk kwam ze an het wark bij de previncie Drenthe as kantonnier: ‘Een kantonnier  onderholdt de wegen. Die hef een stuk straot en zörgt dat dat er netties bij lig’. Daornao gung ze an de studie en deed ze weg- en waterbouw. Van daoroet rolde ze deur naor allerlei functies binnen de previncie, waor ze nog altied met veul plezier warkt.

Eigen bedriefie
Sok hef al twintig jaor een eigen bedriefie, zoas ze het zölf nuumt. Eigenlijk hef ze dat opricht, umdat ze altied zoveul plannen en ideeën hef en het dan makkelijker oetvoeren is aj al bij de Kamer van Koophandel inschreven staot. Ze hef al bloemschikcursussen geven en schildercursussen.Ze hef mondkappies maakt en döt aal jaor kledingverhuur veur Sinterklaos en kerst. En ze organiseert al 12 jaor ‘Stiefkiek’n’ met limtige standbielden in Börk.

Dragqueenshow
In 2023 organiseerde Sok veur het eerst een dragqueenshow in Börk. Umreden dat ze in heur directe umgeving ien kende die in transitie was. Ze markte hoe slecht sommige mèensen hier met umgungen. Sok hef een hiel aandere blik op de maatschappij: ‘Juust umdaw zo verschillend bint, maakt het de wereld zo mooi’. Ze organiseerde de show dus ok um mèensen te laoten begriepen daj weden mugt wie aj bint.

 

Podcast luustern