Werkgroep Drentstalige Kerkdiensten

 

ALGEMEEN

De Werkgroep Drentstalige Kerkdiensten houdt zich bezig met, de naam zegt het al, kerkdiensten in de Drentse streektaal.
Daar komt heel wat meer bij kijken dan je op het eerste gezicht misschien zult denken.
Elke maand komen de elf leden van de werkgroep bij elkaar in het Huus van de Taol.
Daar worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van kerk en streektaal besproken en wordt er gewerkt aan het vertalen naar het Drents van delen uit de bijbel en van kerkelijke liederen.

KERKDIENSTEN

Er zijn nog heel regelmatig op veel plekken in Drenthe kerkdiensten in de streektaal. Mensen die zo’n kerkdienst meegemaakt hebben, zeggen vaak: ‘Het raakt je achter ‘t vessie’. Met andere woorden: een kerkdienst in de streektaal doet meer met je dan een dienst in het Nederlands. Het kan best zo zijn, dat er daarom nog altijd best veel mensen op zo’n dienst afkomen. Ook al is zo’n dienst, wat de inhoud betreft, niet anders een Nederlandse dienst, het zegt de mensen vaak meer.

Elk jaar zendt RTV-Drenthe vier keer op zondagmorgen een dienst uit op de radio. Meestal is die dienst een week eerder opgenomen. Behalve leden van de Warkgroep zijn er ook andere dominees en kerkelijke werkers die het Drents beheersen en die voorgaan in diensten. Hun namen zijn door de Werkgroep op een lijst gezet, die toegestuurd is aan kerkelijke gemeenten in Drenthe.

Agenda

VERTALEN VAN BIJBELDELEN EN KERKLIEDEREN

De werkgroep vertaalt bijbelteksten en kerkliederen voor de Drentstalige eredienst.

Bij het vertalen van bijbeldelen wordt uitgegaan van de Biblia Hebraica en vahet Novum Testamentun Graece, dus van de Hebreeuwse en Griekse grondtekst. Het laatste bijbelboek dat afgerond is, Genesis, is in november 2015 gepresenteerd. Op dit moment werkt een groep van vertalers aan Exodus. Daarnaast zijn enkele leden van de Werkgroep ook individueel bezig met het vertalen van bijbelboeken.

Een ander deel van de Werkgroep is al jaren bezig met het overzetten van kerkelijke liederen naar het Drents. Bij het Drents Genootschap is in 1991 de bundel Psalms en gezangen in Drèents uitgekomen. In de bundel staan veertig psalms en honderdtien gezangen uit het Liedboek voor de Kerken van 1973. Niet alle liederen zijn dus vertaald naar het Drents. Bovendien zijn er door de jaren heen ook veel nieuwe liederen bijgekomen, die regelmatig in de eredienst gezongen worden. Ze staan o.a. in bundels als Tussentijds, Zingend Geloven en Gezangen voor de Liturgie. Veel van de liederen uit deze bundels zijn samengebracht in het Liedboek dat in 2013 verschenen is. De werkgroep vertaalt ook liederen uit deze bundel en daarvan zijn er al een heleboel op deze website te vinden.

LEDEN VAN DE WARKGROEP

 • Jennie Lambers-Niers
 • Hans Katerberg
 • Herman Lambers
 • Toni Norg
 • Wim Smit
 • Jantje Hoving
 • Geja Hoogeveen
 • Andries Middelbos
 • Anne Doornbos

CONTACT

Wanneer je meer wilt weten over de Werkgroep Drentstalige Kerkdiensten, of een vraag hebt, kun je contact opnemen met het team van het Huus van de Taol.

HOE HET IS BEGONNEN

Het vertalen van stukken tekst uit de bijbel naar het Drents is feitelijk op oudjaarsdag van het jaar 1955 begonnen. Toen werd er een kerkdienst in de streektaal uitgezonden op de RON (Regionale Omroep Noord) vanuit de kerk in Gieten. Gerard Nijenhuis, toen nog student theologie, was voorganger. De teksten die hij gebruikte, had hij zelf vertaald.

Kort na de oprichting van het maandblad Oeze Volk in 1956 publiceerde Jan Naarding (taalkundige en dichter) een paar stukken uit de bijbel in het Zuidoost-Drents.
Van 1959 tot 1967 was ds. A. Meijeringh predikant in Schoonebeek. Hij ging ook diensten in de streektaal doen. Hij vertaalde zelf en kreeg verzen van regionale schrijvers.
Een belangrijke rol was er voor Max Douwes. Hij werkte van 1965 tot 1970 aan een Zuidoost-Drentse vertaling van het Nieuwe Testament. Hij keek daarbij naar binnen- en buitenlandse bijbelvertalingen. Tussen 1966 en 1970 werden er in het Drèents Pergram van de RONO (Regionale Omroep Noord en Oost) elke week stukken uit Max Douwes zijn hertaling voorgelezen. Het manuscript is destijds niet uitgegeven, want de subsidie hiervoor werd in 1975 geweigerd. In 2004 kreeg de Werkgroep de beschikking over deze ‘hertaoling van het Nieuwe Testament’, zoals Max Douwes zijn werk zelf noemde. Een paar leden van de Werkgroep hebben het manuscript bewerkt en klaargemaakt voor de drukker. In het voorjaar van 2007 is het uitgeven bij Het Drentse Boek.

Tussen 1980 en 1983 drukte Oeze Volk elke maand een stuk van het werk van Max Douwes af onder de titel De bliede tieding naor de beschrieving van Marcus.
Vanaf 1972 was Gerard Nijenhuis weer terug in Noordoost-Nederland. Hij ging nog altijd voor in Drentstalige diensten. Hij gebruikte vooral teksten uit het evangelie volgens Marcus. De psalms en gezangen daarbij werden vertaald door de schrijver Jan Kuik uit Leeuwarden.

Jan Kuik nam in 1981 ook het voortouw om te komen tot een werkgroep van theologen en dichters bij Het Drents Genootschap (Culturele Raod), die aan de slag ging met een Drentstalig kerkliedboek.

Dezelfde groep zorgde er ook voor dat er meer kerkdiensten in de streektaal kwamen. Er kwamen natuurlijk wisselingen in de samenstelling, maar sinds 1993 is de Werkgroep Drentstalige Kerkdiensten ook bezig met het vertalen van delen van de bijbel.

OVERZICHT PUBLICATIES

 • H. Heyting: Kleutervertelboek van de biebelse geschiedenis in het Drents an de kinder verteld deur Hans Heyting. Kampen 1979.
 • H. Heyting, G. Kocks, G. Nijenhuis, K. Sluiter: Marcus, een Drentse vertaoling. Meppel 1981.
 • K. Kleine: Waor blief ie now? Job in 42 varzen in de taol van Zuudwest-Drenthe / Vangt loze vossen. Het Hooglied verdicht in de taol van Zuudwest-Drenthe. Meppel 1984.
 • M. Douwes: De goede tieding; naor de beschrieving van Mattheus. Kampen 1988.
 • De warkgroep kerklied in het Drèents van Het Drents Genootschap ( J. Alberts-Hofman, J. Jeuring, J. Kuik, G. Kuipers, H. Slot en W. Wagter); Psalms en gezangen in Drèents. Zuidwolde 1991.
 • Werkgroep: Bericht van Jacobus, proeve van vertaoling. Zuidwolde 2004.
 • Max Douwes: Het Neie Testament, bewarkt deur Jennie Lambers en Frits Rosenbaum (Het Drentse Boek, 2007)
 • J. Lambers-Niers: Twaalf Profeten, een Drentse vertaling (Huus van de Taol, 2009)
 • Biebels Dagboek, samensteld deur Evert Akkerman, Hans Katerberg, Henk Knegt, Jennie Lambers-Niers, Albert Metselaar, Sierk Meijer, Wim Smit en Alja Streutker- Betting.
 • Bron: Met andere woorden-kwartaalblad over bijbelvertalen: juni 2011. Hieroet het artikel: Biebelvertaolen in Drèents van H. Slot en J. Katerberg
 • J. Lambers-Niers: Jesaja, een Drentse vertaling (Huus van de Taol, 2012)
 • Alja Streutker-Betting: Niet van gistern. Biebelse verhalen veur kinder. (Het Drentse Boek 2013) Illustraties: Geert Oldenbeuving
 • Werkgroep: Genesis, een Drentse vertaling ( Huus van de Taol, 2015)
 • J. Lambers-Niers: Jeremia, een Drentse vertaling (Huus van de Taol, 2018)

*    Werkgroep: Drentse liederen

 

 

Stel hier uw vraag