Warkgroep Drentstaolige Karkdiensten

Jacobuskerk Rolde Raol Drentse dienst Huus van de Taol

ALGEMIEN

De Warkgroep Drentstaolige Karkdiensten holdt zuch bezig met – de naam zeg het al – kerkdiensten in de Drentse taol.
Daor komp hiel wat meer bij kieken as daj op het eerste gezicht lichtkans denken zulden.
Elke maond komt de elf leden van de warkgroep bij mekaar in het Huus van de Taol.
Daor wordt de leste ontwikkelings op het gebied van kerk en streektaol bepraot en wordt der warkt an het umzetten naor het Drents van dielen oet de biebel en van karkelijke  liedern.

KARKDIENSTEN

Der bint nog geregeld op veul plekken in Drenthe karkdiensten in de streektaol. Lu die zu’n kerkdienst metmaakt hebt, zegt vaak: ‘Het rak je achter ’t vessie’. Met aandere woorden: een kerkdienst in de streektaol döt meer met je as een dienst in het Nederlands. ‘t Kan best weden, dat der daorum aaid nogal wat volk op zu’n dienst ofkomp. Ok al is zu’n karkdienst, wat de inhold angiet, niks aans as een Nederlandse dienst, het zeg mèensen vaak meer.

Aal jaor zendt RTV-Drenthe veer maol op zundagmörgen een dienst oet op de radio. Miestal is die dienst een week eerder opnummen. Behalve leden van de warkgroep bint er ok aander domnees en kerkelijk warkers, die het Drents goed beheerst en veurgaot in karkdiensten. Heur namen hef de warkgroep op een liest zet, die toestuurd is an karkelijke gemienten in Drenthe.

Agenda

VERTAOLEN VAN BIEBELDIELEN EN KARKLIEDERN

De warkgroep vertaolt biebelteksten en kerkliedern veur de Drentstaolige eredienst.
Bij het vertaolen van biebeldielen wordt oetgaon van de Biblia Hebraica en van het Novum Testamentum Graece, dus van de Hebreeuwse en Griekse grondtekst. Het leste biebelboek dat klaor kommen is, Genesis, is  in november 2015 prissenteerd. Op dit moment warkt een groep vertaolers an Exodus. Daornaost bint een stuk of wat leden van de warkgroep ok allén gangs met het vertaolen van biebelboeken.

Een aander diel van de warkgroep is al jaoren gangs met het overzetten van kerkelijke liedern naor het Drents. Bij het Drents Genootschap is in 1991 de bundel Psalms en gezangen in Drèents oetkommen. In die bundel staot virtig psalms en honderdtien gezangen oet het Liedboek voor de Kerken van 1973. Niet alle liedern bint dus umzet in het Drents. Boetendes bint der deur de jaoren hen ok veul neien bijkommen, die regelmaotig in de eredienst zungen wordt. Ze staot u.a. in bundels as Tussentijds, Zingend Geloven en Gezangen voor de Liturgie. Veul van de liedern oet dizze bundels bint samenbracht in het ‘Liedboek’ dat in 2013 verschenen is. De warkgroep vertaolt ok liedern oet dizze bundel en daorvan bint er al hiel wat op dizze website te vinden.

LEDEN VAN DE WARKGROEP

 • Jennie Lambers-Niers
 • Hans Katerberg
 • Herman Lambers
 • Toni Norg
 • Wim Smit
 • Jantje Hoving
 • Geja Hoogeveen
 • Andries Middelbos
 • Anne Doornbos

CONTACT

Aj meer weten wilt over de Warkgroep Drentstaolige Kerkdiensten, of een vraog hebt, kuj contact opnemen met de jongs en wichter van het Huus van de Taol.

 

HOE ’T BEGUND IS

Het overzetten van stukken tekst oet de biebel in het Drents is feitelijk op oldjaorsdag van het jaor 1955 begund. Toen weur der een kerkdienst in de streektaol oetzunden op de RON (Regionale Omroep Noord) vanoet de kerk in Gieten. Gerard Nijenhuis, toen nog student theologie, was veurganger. De teksten die e gebroekte, har e zölf vertaold.

Kört nao de oprichting van het maondblad Oeze Volk in 1956 publiceerde Jan Naarding (taolkundige en dichter) een paar stukken oet de biebel in het Zuudoost-Drèents.
Van 1959 tot 1967 was ds. A. Meijeringh predikant in Schoonebeek. Hie gung ok diensten in de streektaol doen. Hie vertaolde zölf en kreeg verzen van regionale schrievers.
Een belangrieke rol was der veur Max Douwes. Hie warkte van 1965 tot 1970 aan een Zuudoost-Drèentse vertaoling van het Neie Testament. Hie keek daorbij naor binnen- en boetenlandse biebelvertaolings. Tussen 1966 en 1970 weurden der in het Drents Programma van de RONO (Regionale Omroep Noord en Oost) aal week stukken oet Max Douwes zien vertaoling veurlezen. Het manuscript is doedertied niet oetgeven, want de subsidie hierveur weur in 1975 weigerd. In 2004 kreeg de warkgroep de beschikking over dizze ‘hertaoling van het Neie Testament’, zoas Max Douwes zien wark zölf nuumde. Een paar leden van de warkgroep (Jennie Lambers-Niers en Frits Rosenbaum) hebt het manuscript bewarkt en klaormaakt veur de drukker. Veurjaor 2007 is het oetgeven bij Het Drentse Boek.

Tussen 1980 en 1983 drukte Oeze Volk aal maond een stuk van Max Douwes zien wark of under de titel De bliede tieding naor de beschrieving van Marcus.
Vanof 1972 was Gerard Nijenhuis weerum in Noordoost-Nederland. Hie gung nog aal veur in Drentstaolige diensten. Hie gebroekte veural teksten oet het evangelie volgens Marcus. De psalms en gezangen daorbij weurden vertaold deur de schriever Jan Kuik oet Leeuwarden.

Jan Kuik nam in 1981 ok het veurtouw um te kommen tot een warkgroep van theologen en dichters bij Het Drents Genootschap (Culturele Raod), die gangs gung met een Drentstaolig kerkliedboek.

Dezölfde groep zörgde der ok veur dat der meer karkdiensten in de streektaol kwamen. Der kwamen vanzölf wisselingen in de saamenstelling, maor vanof 1993 is de Warkgroep Drentstaolige Karkdiensten ok gangs met het vertaolen van dielen van de biebel.

OVERZICHT PUBLICAOTIES

 • H. Heyting: Kleutervertelboek van de biebelse geschiedenis in het Drents an de kinder verteld deur Hans Heyting. Kampen 1979.
 • H. Heyting, G. Kocks, G. Nijenhuis, K. Sluiter: Marcus, een Drentse vertaoling. Meppel 1981.
 • K. Kleine: Waor blief ie now? Job in 42 varzen in de taol van Zuudwest-Drenthe / Vangt loze vossen. Het Hooglied verdicht in de taol van Zuudwest-Drenthe. Meppel 1984.
 • M. Douwes: De goede tieding; naor de beschrieving van Mattheus. Kampen 1988.
 • De warkgroep kerklied in het Drèents van Het Drents Genootschap ( J. Alberts-Hofman, J. Jeuring, J. Kuik, G. Kuipers, H. Slot en W. Wagter); Psalms en gezangen in Drèents. Zuidwolde 1991.
 • Warkgroep: Bericht van Jacobus, proeve van vertaoling. Zuidwolde 2004.
 • Max Douwes: Het Neie Testament, bewarkt deur Jennie Lambers en Frits Rosenbaum (Het Drentse Boek, 2007)
 • J. Lambers-Niers: Twaalf Profeten, een Drentse vertaling (Huus van de Taol, 2009)
 • Biebels Dagboek, samensteld deur Evert Akkerman, Hans Katerberg, Henk Knegt, Jennie Lambers-Niers, Albert Metselaar, Sierk Meijer, Wim Smit en Alja Streutker- Betting.
 • Bron: Met andere woorden-kwartaalblad over bijbelvertalen: juni 2011. Hieroet het artikel: Biebelvertaolen in Drèents van H. Slot en J. Katerberg
 • J. Lambers-Niers: Jesaja, een Drentse vertaling (Huus van de Taol, 2012)
 • Alja Streutker-Betting: Niet van gistern. Biebelse verhalen veur kinder. (Het Drentse Boek 2013) Illustraties: Geert Oldenbeuving
 • Warkgroep: Genesis, een Drentse vertaling ( Huus van de Taol, 2015)
 • J. Lambers-Niers: Jeremia, een Drentse vertaling (Huus van de Taol, 2018)

*    Warkgroep: Drèentse liederen

 

Waor kuw je met helpen?