Vervoegingen werkwoorden Zuudoost Zaand

In deze lijst staan veel gebruikte werkwoorden in de vervoegingen zoals ze in het Zuudoost-Zaanddeel van Drenthe gebruikt worden. Natuurlijk is dit document geen vaststaand feit voor het hele taalgebied. Er kunnen verschillen zitten in de vervoegingen, bijvoorbeeld in een overgangsgebied tussen de varianten. Kijk voor de verantwoording van dit document in de algemene inleiding.

Komt u dingen tegen die niet kloppen, missen of anders moeten: geef het door op info@huusvandetaol.nl 

 

Zuudwest-Noord Kop van Drenthe Midden-Drents Zuudwest-Zuud Veenkoloniaals Zuudoost-Veen