Vervoegingen werkwoorden Zuudoost Zaand

In deze lijst staan veel gebruikte werkwoorden in de vervoegingen zoals ze in het Zuudoost-Zaanddeel van Drenthe gebruikt worden. Natuurlijk is dit document geen vaststaand feit voor het hele taalgebied. Er kunnen verschillen zitten in de vervoegingen, bijvoorbeeld in een overgangsgebied tussen de varianten. Kijk voor de verantwoording van dit document in de algemene inleiding.

Werkwijze

  • Zoek in het werkwoordenoverzicht het te vervoegen werkwoorden, dan kunt u gerichter zoeken. Hoe u in het document zelf te werk gaat staat bovenaan beschreven.
  • Kijk daarna in de lijst met vervoegingen voor de juiste schrijfwijze

Komt u dingen tegen die niet kloppen, missen of anders moeten: geef het door op info@huusvandetaol.nl 

Werkwoordenoverzicht ZOZ

Midden-Drenthe Kop van Drenthe Veenkoloniën

Zuudoost-Veen Zuudwest-Noord Zuudwest-Zuud