Logo Het Drentse Boek Uitgeverij Huus van de Taol Oetgeverij

In 2020 vierde Het Drentse Boek heur virtig jaor. Het Huus van de Taol is de ienige streektaolorganisatie in het Nedersaksisch taolgebied die een eigen oetgeverij in hoes hef. Het Drentse Boek hef as doel mensen in contact te brengen met Drentse schrieverij. Daornaost kriegt schrievers in de streektaol en schrievers die over Drenthe schrieft de meugelijkheid heur wark oet te geven.

Alles wat neudig is vanof het inlevern van een manuscript totdat het boek in het schap in de boekwinkel lig, wordt deur Het Drentse Boek verzörgd. Wieder döt Het Drentse Boek veul meer veur schrievers en organiseert de oetgeverij u.a. cursussen en schriefbijienkomsten. Ok wordt er hard an warkt um een podium veur Drentse schrievers te vinden. En dat allemaol um de Drentse schrieverij goed op de kaort te kriegen en te holden.

Warkwieze

Boeken in het fonds van Het Drentse Boek:

Aal jaor komt er bij Het Drentse Boek umdebij zes neie boeken oet. Het Drentse Boek hef een bried fonds met u.a. dichtbundels, romans, verhalenbundels, kinderboeken, taolstudies, historische boeken, wandel- en fietsroutes en ‘varia’.

Een nei manuscript wordt nao inlevering deur de redacteur lezen en die kek of het past in het fonds van Het Drentse Boek. Daorveur mot het manuscript van voldoende kwaliteit weden, schreven weden in een variant van het Drents of echt een Drents underwarp hebben. As het manuscript wat dat angiet in örder is, wordt het deur op zien minst veer mensen van de manuscriptenkemissie lezen en beoordield. Nao het opstellen van leesrapporten geeft de leden van de manuscriptenkemissie heur miening en geeft de oetgever raod. Die beslist oeteindelijk of het boek der komen giet. Der wordt zoveul meugelijk bekendheid geven an het boek en de bundel wordt verkocht in de Drentse boekhandels, via online-boekhandels en deur de webwinkel van het Huus van de Taol: drentheboeken.com

Boeken in eigen beheer:

Ok is het meugelijk de hulp en deskundigheid van de metwarkers van Het Drentse Boek in te huren bij de productie van boeken in eigen beheer. Hulp bij de redactie, het naokieken, de vörmgeving en het organiseren van het drukwark is dan in vertrouwde haanden.

Hej een boek schreven en wi’j weten of het deur Het Drentse Boek oetgeven worden kan of wi’j geern raod over een manuscript of wi’j lichtkans een boek in eigen beheer oetbrengen?

Nim dan contact met oes op deur een bericht te sturen.

Oetgeverij

Velden met een * moej altied invullen