Oflevering 42 – Alie Brinks – dinsdag 9 april

Het Huus van de Taol hef in samenwarking met RTV Drenthe een viefde seizoen maakt van de Drentstaolige podcast Praot Drents Met Mij. In dizze podcast prat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende en minder bekende Drenten over de rol die de Drentse taol in heur leven speult.

Oldere zus
Alie Brinks hef een zus die acht jaor older is as heur, maor ze kunt zuch beiden eigenlijk niet   heugen dat ze samen opgruid bint. Zus Henny gung op heur vieftiende of zestiende al naor Amersfoort veur heur opleiding: ‘Ik kan me ’t ok niet herinnern da’k een zus thuus har, ik was altied ienig kind veur mien gevuul’.

De landmacht
Brinks haalt tegen alle verwachtingen in heur mavo-diploma, maor was toen niet anmeld veur vervolgunderwies. Dus gung ze in 1989 op heur zeuventiende bij de landmacht. Eerst naor Ossendrecht veur een oefening van tien dagen in het veld en daornao veur veer maond naor Middelburg veur de opleiding. Oeteindelijk weur ze stationeerd op de Johan Willem Friso Kazerne in Assen, waor ze bij de brigadestaf kwam. Maor bij een bezunigingsronde van defensie end 1994 weur heur brigade opheven.

Cultuurfonds
‘Ik bin niet met cultuur opgruid van huus uut. Ik heb wal bij de majorettes zeten, maar dat is natuurlijk heel wat anders dan de culturele wereld’. Toch paste de baan as sikketaoris bij het Cultuurfonds heur wal hiel goed. Ze ontdekte daordeur ok hoeveul moois der in Drenthe an cultuur, maor ok natuur is.

Keuningshuus
Brinks warkt in het kabinet van commissaris van de Keuning Jetta Klijnsma. Daor döt ze undermeer de advisering over keuninklijke underscheidingen, het predicaat ‘keuninklijk’ en predicaat ‘hofleverancier’. Ok is ze tiedelijk veur een paar uur in de week oetliend an de gemiente Emmen um die bij te staon in de organisatie van Keuningsdag 2024. Deur heur wark bij de provincie hef ze al veul ervaring met de protocollen die der bint bij een bezuuk van leden van het Keuninklijk Hoes.‘Ik dèenk dat ik ok wal vrij keuningsgezind ben’.

Bed & breakfast
Samen met heur vrouw Nicole runt ze een B&B in het centrum van Zuudlaoren. ‘We hadden ok wal het idee um naor het butenlaand te gaon um wat te kopen. Zo’n soort ‘ik vertrek’. Maor ik heb ok kinder en een baon die ik eigenlijk nog niet kwiet wil.’  Dus weur het Zuudlaoren en daor hebt ze de taken dudelijk verdield: heur vrouw runt de boel en Brinks döt het administratieve wark.

Podcast luustern