Oflevering 43 – Bertus Reinders – dinsdag 16 april

Het Huus van de Taol hef in samenwarking met RTV Drenthe een viefde seizoen maakt van de Drentstaolige podcast Praot Drents Met Mij. In dizze podcast prat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende en minder bekende Drenten over de rol die de Drentse taol in heur leven speult.

Boeten speulen
As klein jonkie was Reinders veul boeten te vinden: ‘Gelukkig hadden wij niet aans en mus je wal naor boeten. Ik dèenk nou wal ies dat het nou ok nog zo weden mus.’

Tenielspeulen
Bertus speult al 48 jaor teniel bij ‘Tot Ons Genoegen’ in Grol. Het acteerwark komt hum soms ok wal ies van pas as raodslid in de gemiente Aa en Hunze: ‘In de raodszaal hej ok kluchten en drama’s.

Bestuurder
Reinders gruide op op het boerenbedrief van zien olders. ‘Wij zegt in de femilie altied: ‘Mien mam was boer en mien va was bestuurder’’. Zien va zat namelijk, net as Reinders zölf, in alle verienigingen van Grol. Ok zien vrouw zit in veul besturen, maor zit ze samen op teniel: ‘Dan hej in ieder geval organiseerd daj mekaar een aovend ziet’.

Maatschappelijk betrökken
Reinders vindt het belangriek um maatschappelijk betrökken te weden, maor hij vindt het ok gewoon mooi um under de mèensen te wezen: ‘Ik leer veul en graag van mèensen um mij hen. Daor wor je ok riek van’.

Politiek
Reinders zit al sinds 2010 in de raod en hoewal hij nog gerust een viefde periode doen mag is dit veur Reinders zien leste periode: ‘Ik heb zoveul andere dingen, die kosten ok tied. En daor komp bij dat het in de  politiek de eerste periode leuker was dan dat het nou is’. Reinders zöt dat het persoonlijk belang vandaag de dag vaak belangrieker is as het algemien belang. Zo möt het volgens hum niet weden.

Drents praoten
Reinders hef as raodslid wal markt dat gesprekken in de streektaol makkelijker gaot, umdat het gevuul aans is: ‘Je staot dichterbij mekaor dèenk ik aj gewoon in plat praot met mekaor’.

90.000 foto’s
Toen de eerste digitale camera’s kwamen, har Reinders der ok iene. Met as gevolg dat hij altied ’de foto’s maken mus/much bij bijienkomsten en activiteiten van de verienigingen waor e bij zat. Het risseltaot is een digitale collectie van maor liefst 90.000 foto’s.

Podcast luustern