Oflevering 41 – Harmen Boels – dinsdag 2 april

Het Huus van de Taol hef in samenwarking met RTV Drenthe een viefde seizoen maakt van de Drentstaolige podcast Praot Drents Met Mij. In dizze podcast prat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende en minder bekende Drenten over de rol die de Drentse taol in heur leven speult.

‘Ik bin een veredelde gruunteboer’
De miesten zult Harmen Boels kennen vanoet de meziek, maor hij warkt ok al meer as dartig jaor in de export van gruunten en fruit.

Verlegen jonkie
Boels was vrogger een verlegen jochie en dat is soms nog wal zo, maor: ‘Je leert jezölf kunstjes an, hè’.

Opgruien op een akkerbouwbedrief
Boels gruide samen met zien breur op op het akkerbouwbedrief van zien pap en mam. En dat betiekende ok dat ze geregeld methelpen mussen.  Achterof vindt Boels het een mooie tied, maor destieds waren der wal dagen dat e daor aans over dacht: ‘Dan zit je op schoel in Emmen en je klasgenoten gaon allemaol ’s middags naor de Brasserie en wij mussen ’s middags deur de bieten’.

Muzikaal gezin
Het gezin Boels was een muzikaal gezin: pa Boels zung altied (en nog aal) en ma Boels har een banjo liggen. Maor daor hebt de kinder heur hielemaol nooit op heuren speulen, daor zaten de beide jongen zölf altied op te tokkeln.
Van zien zesde tot zien virtiende speulde Boels trompet bij de fanfare van Oring. Tot het moment kwam dat zien klasgenoten op het terras van de Brasserie zaten en Boels derveur langs leup te marcheren.  Toen weur de trompet rap inruild veur een gitaar.

Vekaansie in Amerika
Dit naojaor giet Boels drei week met zien vriendin op vekaansie naor Amerika. Op de planning staot undermeer Nashville, Tennessee en New Orleans.  ‘Ik wil persoonlijk hiel graag naor Nashville en mien vriendin wil hiel graag naor Graceland. Dus dat möt sowieso gebeuren’.

Drents zingen
‘Veendrents is vaak wat roeger as zanddrents’. En dus botste Boels zien Drents nog wal ies met dat van de aandere bandleden van Aosem: ‘Dan kwam Hilco met een stukkie tekst en ik kreeg het er gewoon niet uut. Dat past hielemaol niet bij mij’.
Boels zöt humzölf niet as veurvechter van het Drents: ‘Mien teksten gaon ok niet over hunebedden ofzo. Ik ben niet in de weer om de taal te redden. Ik doe het echt omda’k het gewoon lekker vin.’

Podcast luustern