Oflevering 46 – Philip Oostenbrink – dinsdag 7 mei

Het Huus van de Taol hef in samenwarking met RTV Drenthe een viefde seizoen maakt van de Drentstaolige podcast Praot Drents Met Mij. In dizze podcast prat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende en minder bekende Drenten over de rol die de Drentse taol in heur leven speult.

Grune vingers
Al vanof zien veerde was Philip Oostenbrink altied drok in de weer met plaanten. Zien overbuurman was tuunman bij Beileroord en daor hef e een bult van leerd. Dus toen e nao de middelbare schoel de hoveniersopleiding op Frederiksoord doen much, was Oostenbrink hielemaol gelukkig.

Engelaand
In 1998 leup Oostenbrink stage in Engeland en het leven daor bevuul hum hiel goed: ‘Daornao bin ‘k echt elke vekaansie daor hen west’. Dat e besleut um nao acht jaor lesgeven het over de Engelse boeg te gooien, was dan ok gien verrassing. In eerste instantie gung e as hovenier an het wark, maor daornao weur e hoofdtuunman bij de kathedraal van Canterbury.

Nationale collecties
Oostenbrink verzamelt ok plaanten. Hie hef privé een paar nationale collecties in zien bezit. Met de stekkies stiet e  op plaantenmarkten en tuunbeurzen, want het is wal belangriek dat die plaanten ok argens aans in de tuun komt. Oostenbrink hef daorbij wal een veurkeur veur Japanse plaanten, veural umdat ze vaak bont blad hebt.

Boek schreven
In de coronaperiode kwam der eindelijk tied um een boek te schrieven: ‘Dat wol ik altied al’. En naodat het BBC-programma ‘Gardeners World’ in 2018 opnames maakt har van zien eigen Japanse tuun, wus e iniene dat e daor een boek over schrieven wol. Dat weur ‘De jungletuin’. Zu’n tuun kenmarkt zuch deur de dichte begruiing en veul plaanten.

Paleis Het Loo
De kaans dat Oostenbrink weerumkomp naor Nederlaand is niet zo groot met al die mooie tunen in Engelaand. En ok de menier van wonen en leven past  hum. Toch is der ien kleine kaans dat e nog wál weerum komp. En dat is as Paleis Het Loo ooit nog een vacature veur hoofdtuunman hef: ‘Dat vind ik zu’n mooie tuun, daor bin ‘k van jongsof al west’.

 

Podcast luustern