Wies met Drents

Waorum bint dizze lu zo wies met het Drents? Ze vertelt het je zölf!

Met Eric Van Oosterhout

Als je opgroeit in een meertalige omgeving, blijft streektaal altijd je belangstelling houden. Met een Brabantse vader, een Zwolse moeder en Haagse vriendjes fascineerde meertaligheid mij altijd al. Daarom ging ik taalkunde studeren. Ik studeerde (cum laude) af op de wijze waarop Gronings-sprekende kinderen leren lezen en spellen.
Ook na mijn studie bleef meertaligheid een rode draad in mijn leven. Een Friese echtgenote leidde tot een tweetalige opvoeding van onze kinderen. Ik raakte als burgemeester van eerst Aa&Hunze en later Emmen nauw betrokken bij het Drents. Zo ben ik al jaren voorzitter van de jury van de Streektaalprijs van het Dagblad van het Noorden. In dertien jaar Drents burgemeesterschap heb ik het Huus van de Taol leren kennen als een belangrijke aanjager van de Drentse streektaal.
Kortom, ik ben ‘wies met Drents’.

Eric van Oosterhout, burgemeester Emmen

Eric van Oosterhout Wies met Drents Huus van de Taol