Wies met Drents

Waorum bint dizze lu zo wies met het Drents? Ze vertelt het je zölf!

Met Loes van der Laan

As ik Drents heur of praot dan krieg ik een gevuil van thuuskommen. Het gef een bepaolde verbundenheid: wie kommen hier weg en dat kinnen je heuren ok!

Sommige woorden bennen simpelweg nait in het Nederlands te vertaolen. Het Veenkoloniaol Drents wordt wal ies bestempeld as een boetenbaintje, want het lik zoveul op het Grunnings. Mor dat maokt het juust zo mooi, want wat is de Nedersaksische taol toch veulziedig!

En da’k het van huus uut metkregen heb, het mien taolenknobbel allent mor vergroot.

Loes van der Laan Wies met Drents Huus van de Taol