Op de plaanken

Bi’j naor een Drentse artiest of spreker op zuuk of wi’j met je tenielverieniging een Drents tenielstuk opvoeren?

Meziek, teniel & veurdrachten

Dan bi’j hier op de juuste stee. In het meziekdiel vin ie een liest met Drentse artiesten en in het tenieldiel kuj een fondsliest met tenielteksten in het Drents vinden.
Boetendat vin ie hier oeze prejecten met kinderliedties en een schier overzicht van de Drentse streektaolmeziek deur de jaoren hen.

In het sprekersoverzicht kuj zuken naor een geschikte spreker veur een trouwerij, oetvaort, gezellige aovend en wat al niet meer.

In het tenieldiel vin ie ok nog ies alles over het tweejaorlijkse ienakterfestival Kört&Goed.