Drentse liederen

Al een aantal jaren kun je op deze website een heleboel psalms en gezangen in de streektaal vinden. De Drentse teksten komen niet in boekvorm beschikbaar, maar alleen via onze website. En dat betekent dat je de liederen gratis kunt downloaden! Hieronder kun je ze alle 190 vinden.

 

1991_Psalms_en_gezangen_in_Dreents

As een steern in klaore luuster

As God oes thoesbrengt

As tussen locht en duuster

Besluut is non nummen

Bis Do’t waorop de wèreld wacht

Blief niet hangen

Christus in glaans verschenen

Dat de weg je weerum brengt

De bliedschap voert oons naor dit huus

De dag giet lös

De èerd’ is rond en vol

De Giest van d’ IENE gef

De Giest van God wèeit as de wind

De here hef mij zien

De hiele èerd

De mèenschen die gaot in het duuster

De nacht is haost an ‘t èende (1)

De nacht is haost an ‘t èende

De taofel van de armen

De toekomst is al gaonde

De wieze praot en alle groot vertoon

Deur de wereld giet een woord

Die de mörgen bij zuk reup

Die eertieds spreuken hef

Die mij dreug

Die onlaand meuk tot mèenschenlaand

Dien Woord umvat mien leven

Dit is de dag die de Hèer veur oes maakt hef

Dit is een mörgen as ooit de eerste

Dizze woorden

Do bis de glorie

Dood en weer opstaon gaon

Een hereboer har op zien laand

Een kind geboren in Betlehem

Een mèens op èerd’ te weden

Een mèens op eerd te wezen

Een schoot van ontfarming

Een vader haar twee zeuns

Gao met God

Gao nou op pad

Gao tot ‘t èende

God die leven oes hef geven

God die oes an mekaar

Graan dat in de èerde

Graankorrel p.7

Virtig dagen 1

Graankorrel p.35

De Ieuwige Graankorrel p.37

In de stilte van de nacht Graankorrel p.39

Verbörgen God Graankorrel p.45

Grieze nevel Graankorrel p.46

Laot oes anstonds dan begraven

Graankorrel p.49

Virtig dagen 2

Graankorrel p.51

Nachtblauw Graankorrel p.53

Locht! Overal locht!

Groot is de wèreld

Heer, deur Joen levensaodem

Heer, oeze Heer hoe bis Do anwezig

Heer, oeze Heer, wat machtig

Het keuninkriek is veur een kind

Het onlaand zal bluien

Het volk dat kuiert in het duuster

Het zuver witte locht

Heur de leeuwerik

Heur de schepers

Heur. Maor ik kan niet heuren

Hiel de èerde joechtert en zingt

Hiel de wèreld

Hier wordt een hoes veur God opbouwd

Hij die de blinden ‘t locht weer gaf

Hij gung van plaots naor plaots 1

Hol mij in leven

Iens, as de boerhoorn wordt blaozen

Ieuwig woord, wij wilt geern van je zingen

Ieuwige oeze God

Ik bin een engel van de Heer

Ik dreumde Dij van jongs of an

Ik stao veur Dij in leegte en verdriet

Ik weet van een stad

In Christus is gien west of oost

In de nacht kwam bij oes

In het begun

In ‘t duusterdonker bin ik gaon

In ‘t lawaai dat um oes hen is

In ‘t leste van de dagen

In tied daw um hum rèren

Je leven stiet an het begun

Jeruzalem, mien vaderstad

Jezus die deur ‘t onlaand giet

Jezus zal wezen waor de zun

Keer Joe um accl

Kiek iens um je hen

Klim in de hoogste bommen

Kom bij oes Hèer

Komt er ooit voeten met vleugels

Komt laot oes bliede zingen

Krieg wij bericht in duusterdonker

Kyriëgebed

Laot de kinder bij Mij kommen

Laot hiel de wèreld

Liedboek Drents Nederlands-Drents

Liefde is blied weden

Liefde, woord iens tot oes spreuken

Locht dat oes anstöt

Locht in oeze ogen

Locht, dat lös komp van het donker

Loof God, do christenvolk

Mangs komp een lochtstraol

Met de boom van ‘t leven

Met neie woorden

Mien God, mien scheper

Mien leven is een fliester an de tied

Mien ziel mak groot de Heer

Minst veurstell’nde wel

Naor boven kiek ik psalm 121 1

Naor boven kiek ik psalm 121 2

Niet as een störm

Niet in ‘t geweldige geluud

Non is der deupt

Non nog met halve woorden vers 1

Non wij hier vortgaot

O Heer, verbarg Je niet veur mij

O kom, o kom, Immanuël

O pries toch je God

O Vaoder, trek het lot Dij an

O waor woj toch hen gaon

O, liefde die van verre wèeit

Oet het diepe roep ik Je

Oet het duuster hier ankommen

Oet vuur en iezer

Oeze hulp (psalm 103)

Oeze Vaoder in de hemel

Oeze Vaoder

Op de aovend toen an d’oettocht

Op een stem van verweg heurd Reislied

Pries de Heer die schepers priest

Pries God! non is e kommen

Psalm 1 ‘t Is goed daj niet doet wat as min is

Rieden op een ezeltie

Roepend um geheur

Samen op de èerde

Scheur toch de wolken vort en kom

Staot in winterlocht twei bommen

Stem as een zee van mèenschen

Tied van vluken, tied van zegen

Van eertieds hèer

Van grond en vuur

Veer manlu en heur kameraod

Veur wel niet met telt 1

Veur wel niet met telt 2

Vlammen bint er ‘n koppel

Vol van dien reie zegen

Vol van verwachting

Vreug ik mien denken

Waars do mien scheper

Waor zul de stad van de vrede weden

Waorum mus ik dien stem verstaon

Waorvan koms Do hier bij oes

Was ik een schaop

Wat bint de goeie vruchten

Wat er veur oes in ‘t verschiet lig

Wat hef Maria oes bewaard

Wees Do mien vluchtplaots

Wel in de scha van God mag wonen

Wel is die God

Wij bint an oes zölf weergeven

Wij bint met Mozes ‘t pad op gaon

Wij die met iegen ogen

Wij geleuft het ien veur ien

Wij komt hier saam

Wi’j wal geleuven dat ‘t zal gruien gaon

Wij wilt geern op de bruloft wezen

Wij zuukt hier naor dien angezicht

Wonen allerweegs

Woord wees hier bij oes

Zeuven was persies goed A

Zeuven was persies goed B

Zie zit as een vogel

Zing jubilate veur de Heer

Zing van de Vader

Zo vrundelijk en veilig as het licht

Zo zeg de Heer

Zo zoor en doods

Zoas een boer HB 244

Zoas een mamme zörgt

Zoas ik bin

Zomaor een dak boven wat heufden

Zomaor op pad

Zul der iens een dag van vrede

Zwei zwei, zwei