Drentse liedern

Al een jaor of wat kuj op dizze webstee een hieleboel psalms en gezangen in de streektaol vinden. De Drentse teksten komt niet in boekvörm beschikbaar, maor allén via oeze webstee. En dat betiekent daj ze gratis downloaden kunt! Hierunder kuj ze allemaol vinden.

Um je nog een beetie wegwies te maken, kuj ok zien oet wat veur bundel de liedern komt.

Appelbloesem

AB p.18 Wij bint an oes zölf weergeven

Alles wordt nieuw (oet 1989)

AWN 2-20 Een vader haar twee zeuns
AWN 4-16 Veer manlu en heur kameraod

Als de graankorrel sterft

GK p.7 Virtig dagen nog tot paosen
GK p.13 Dood en weer opstaon gaon
GK p.18 Besluut is non nummen
GK p.23 Rieden op een ezeltie
GK p.23 Zwei zwei, zwei
GK, p.35 De Ieuwige
GK p.37 In de stilte van de nacht 
GK p 39 In de stilte van de nacht
GK p.45 Verbörgen God
GK p.46 Grieze nevel
GK p.46 Laot oes anstonds dan begraven
GK p.49 Virtig dagen bint vervleugen
GK p.51 Nachtblauw
GK p. 53 Locht! Overal locht!

Gezangen voor Liturgie (oet 1996)

GvL 531 Oet vuur en iezer
GvL 643 Vol van verwachting

Hoop van alle volken

HvaV 62 Heur de leeuwerik

Ionabundel

IONA 21 O waor woj toch hen gaon

Liedboek voor de Kerken (oet 1973)

LvdK 57a Zeuven was persies goed A
LvdK 57b Zeuven was persies goed B
Lvdk 61 Een hereboer har op zien laand
LvdK 74 Wij wilt geern op de bruloft wezen
LvdK 82 In tied daw um hum rèren
LvdK 121 Pries God! non is e kommen
LvdK 125 O kom, o kom, Immanuël
LvdK 148 Kom bij oes Hèer
LvdK 160 Krieg wij bericht in duusterdonker
LvdK 172 Een mèens op eerd te wezen
LvdK 176 O, liefde die van verre wèeit
LvdK 184 Met de boom van ‘t leven
LvdK 223 De èerd’ is rond en vol
LvdK 265 Jeruzalem, mien vaderstad
LvdK 291 Zoas een boer HB 244
LvdK 293 Wat er veur oes in ‘t verschiet lig
LvdK 300 Iens, as de boerhoorn wordt blaozen
LvdK 350 God die leven oes hef geven
LvdK 395 O Heer, verbarg Je niet veur mij
LvdK 448 Mangs komp een lochtstraol
LvdK 476 Ieuwig woord, wij wilt geern van je zingen
LvdK 487 De here hef mij zien

Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) (oet 2013)

NLB 8c  Heer, oeze Heer hoe bis Do anwezig
NLB 8c Heer, oeze Heer, wat machtig
NLB 14 De dwaas zeg in zien hart
NLB 22 Mien God, mien God, waorum gies vort bij mij
NLB 23c Mien God, mien scheper
NLB 23d Was ik een schaop
NLB 31 Bij Dij, mien Heer zuuk ik een schoelstee
NLB 33 ‘t Eerdaodig volk heurt God te zingen
NLB 34 Ik pries de Heer altied
NLB 47 Volken, wees toch blied
NLB 62 Ja wis, bij God kom ik tot rust
NLB 66 Laot hiel de wèreld
NLB 67a Hiel de èerde joechtert en zingt
NLB 68 God komp in ‘t èende, rap en roet
NLB 77 Roepend um geheur
NLB 91a Wel in de scha van God mag wonen
NLB 91a Wel in de scha van God mag wonen 1
NLB 91a Wel in de scha van God mag wonen 2
NLB 93 De Heer is keuning, machtig en vol glaans
NLB 103c Pries de keuning, hiel mien wezen
NLB 119a Dien Woord umvat mien leven
NLB 126a As God oes thoesbrengt
NLB 130c Oet het diepe roep ik Je
NLB 146 ‘k Wil de heer de lof toezingen
NLB 150a O pries toch je God
NLB 157a Mien ziel mak groot de Heer
NLB 158b Een schoot van ontfarming
NLB 159a Nou is het woord al zegd
NLB 162 In het begun
NLB 175 Wij hebt hier een starke stad
NLB 178 De Giest van God wèeit as de wind
NLB 207 De trouw en goedheid van de Heer
NLB 209 Heer Jezus, o, oons morgenlicht
NLB 216 Dit is een mörgen as ooit de eerste
NLB 217 De dag giet lös
NLB 221 Zo vrundelijk en veilig as het licht
NLB 225 Zingt wij nou van harte zeer
NLB 246b De maon hef ‘t overneumen
NLB 258 De dag giet non bij oes vandaon
NLB 263 Wees Do mien vluchtplaots
NLB 273 Loof God die altijd bij oens blef
NLB 274 Wij komt hier saam
NLB 276 Zomaor een dak boven wat heufden
NLB 280 De bliedschap voert oons naor dit huus
NLB 281 Wij zuukt hier naor dien angezicht
NLB 283 In ‘t lawaai dat um oes hen is
NLB 295 Woord wees hier bij oes
NLB 296 Die de mörgen bij zuk reup
NLB 298 Ieuwige oeze God
NLB 304 Zing van de Vader
NLB 313 Zien woord een schat van wiesheid
NLB 314 Lieve Heer, wij wilt hier staon
NLB 321 Niet as een störm
NLB 322 Die onlaand meuk tot mèenschenlaand
NLB 323 Heur. Maor ik kan niet heuren
NLB 326 Van eertieds hèer
NLB 344 Wij geleuft het ien veur ien
NLB 348 Non is der deupt
NLB 352 Jezus, meester aller kunde
NLB 354 Je leven stiet an het begun
NLB 356 O God wel uut het water
NLB 362 Die eertieds spreuken hef
NLB 368d Hol mij in leven
NLB 369b Oeze Vaoder
NLB 377 Zoas ik bin
NLB 391 Hij gung van plaots naor plaots 1
NLB 395 Op de aovend toen an d’oettocht
NLB 415 Zegen oes, Algoede
NLB 416 Gao met God
NLB 419 Wonen allerweegs
NLB 420 Groot is de wèreld
NLB 423 Non wij hier vortgaot
NLB 425 Vol van dien reie zegen
NLB 445 De nacht is haost an ‘t èende
NLB 446 Bis Do’t waorop de wèreld wacht
NLB 448 Het volk dat kuiert in het duuster
NLB 452 As tussen locht en duuster
NLB 454 De mèenschen die gaot in het duuster
NLB 459 Ik brèeng een rechter an het licht
NLB 462 Zul der iens een dag van vrede
NLB 463 Locht in oeze ogen
NLB 468 Pries de Heer die schepers priest
NLB 469 Ik bin een engel van de Heer
NLB 472 Heur de schepers
NLB 474 Loof God, do christenvolk
NLB 494 Waorvan koms Do hier bij oes
NLB 501 As een steern in klaore luuster
NLB 505 In de nacht kwam bij oes
NLB 514b Hiel de wèreld
NLB 515 Een kind geboren in Betlehem
NLB 531 Jezus die langs het water leup
NLB 534 Hij die de blinden ‘t locht weer gaf
NLB 537 Zo zeg de Heer
NLB 539 Jezus die deur ‘t onlaand giet
NLB 543 Christus in glaans verschenen
NLB 556-1 Alles wat iens over oes schreven is
NLB 556-2 Alles wat iens over oes schreven is
NLB 600 Locht, dat lös komp van het donker
NLB 601 Locht dat oes anstöt
NLB 605 De toekomst is al gaonde
NLB 606 Wij bint met Mozes ‘t pad op gaon
NLB 608 Het onlaand zal bluien
NLB 610 Zo zoor en doods
NLB 632 Dit is de dag die de Hèer veur oes maakt hef
NLB 634 Do bis de glorie
NLB 645 Roep de hemel an
NLB 652 Zing jubilate veur de Heer
NLB 657 Heer, deur Joen levensaodem
NLB 675 Giest van het leven
NLB 686 De Giest van d’iene gef
NLB 701 Zie zit as een vogel
NLB 723 Waor God de Heer zien schree hef zet
NLB 739 Wat hef Maria oes bewaard
NLB 771 Ik weet van een stad
NLB 773 Van grond en vuur
NLB 778 O Here God, oons liefst verlangen
NLB 782 Het keuninkriek is veur een kind
NLB 791 Liefde, woord iens tot oes spreuken
NLB 802 Deur de wereld giet een woord
NLB 806 Zomaor op pad
NLB 807 Een mèens op èerd’ te weden
NLB 808 In ‘t duusterdonker bin ik gaon
NLB 809 Blief niet hangen
NLB 810 Gao tot ‘t èende
NLB 811 Zoas een mamme zörgt
NLB 824 Vreug ik mien denken
NLB 828 Stem as een zee van mèenschen
NLB 840 Lieve Heer, ie zegt kom en ik kom
NLB 841 Wat bint de goeie vruchten
NLB 845 Tied van vluken, tied van zegen
NLB 846 De wiesheid van veur alle tieden
NLB 847 Mien leven is een fliester an de tied
NLB 867 De hiele èerd
NLB 886 Abba, Vader
NLB 871 Jezus zal wezen waor de zun
NLB 892 Niet in ‘t geweldige geluud
NL 906 God is hier vandage
NLB 941 Waorum mus ik dien stem verstaon
NLB 942 Ik stao veur Dij in leegte en verdriet
NLB 969 In Christus is gien west of oost
NLB 970 Vlammen bint er ‘n koppel
NLB 971 Zing een nei lied veur God de Here
NLB 992 Wat vrag de Heer nog meer van oons
NLB 993 Samen op de èerde
NLB 995 O Vaoder, trek het lot Dij an
NLB 995 O Vaoder, trek het lot Dij an
NLB 1001 De wieze praot en alle groot vertoon
NLB 1009 O lieve Heer geef vrede 1
NLB 1009 O lieve Heer geef vrede 2
NLB 1006 Oeze Vaoder in de hemel

Psalms en gezangen in het Drents (oet 1991)

1991_Psalms_en_gezangen_in_Dreents

Scheppende kracht

SK Gao nou op pad

Traditioneel

TD Dat de weg je weerum brengt
TD Kyriëgebed

Tussentijds (oet 2005)

TT 4 Hier wordt een hoes veur God opbouwd
TT 18 Komt laot oes bliede zingen
TT 61 Klim in de hoogste bommen
TT 67 Laot de kinder bij Mij kommen
TT 74 Wi’j wal geleuven dat ‘t zal gruien gaon
TT 95 Wel is die God
TT 134 Scheur toch de wolken vort en kom
TT 137 Oet het duuster hier ankommen
TT 155 Graan dat in de èerde
TT 171 Het zuver witte locht
TT 191 Non nog met halve woorden vers 1
TT 197 Kiek iens um je hen
TT 198 Liefde is blied weden
TT 201 God die oes an mekaar
TT 215 Waor zul de stad van de vrede weden
TT 216 Komt er ooit voeten met vleugels
TT 217 Wij die met iegen ogen

Verzameld Liedboek (oet 2004)

VL p.6 Keer Joe um
VL 239 Die mij dreug
VL 371 In ‘t leste van de dagen
VL 506 Oeze hulp (psalm 103)
VL 577 Minst veurstell’nde wel
VL 8 Psalm 1 ‘t Is goed daj niet doet wat as min is
VL 240 Ik dreumde Dij van jongs of an
VL 516 Dizze woorden
VL 747 Staot in winterlocht twei bommen
VL 868 De taofel van de armen

Zangen van zoeken en zien

ZZZ 1 Op een stem van verweg heurd Reislied
ZZZ 102 Met neie woorden
ZZZ 355 Naor boven kiek ik psalm 121 1
ZZZ 356 Naor boven kiek ik psalm 121 2
ZZZ 374 Waars do mien scheper
ZZZ 467a Veur wel niet met telt 1
ZZZ 467b Veur wel niet met telt 2